Integration med fakturaservice

Syncify tillhandahåller en integrationsmotor som kopplar ihop Visma Business med de mest välkända varumärkena bland fakturaservice. Integrationen bidrar till:

  • Automatisk integration – hanterar utskick av dina fakturor, påminnelse, inkassoärenden!
  • Automatisk bokföring – Syncify återrapporterar inbetalning mot den utställda fakturan i ditt affärssystem. Bokförd och klar, vilket innebär mindre arbete vid redovisning. Inga fler inlästa bankfiler!

Visma Business är genom Syncify integrerat med följande:

  • Billogram
  • Billecta
  • Payex
  • Inkassogram
  • Factoringgruppen
  • Fortus Finance

Syncify är av Visma certifierade att integrera med Visma Business.

Hör av dig till oss

Fyll i fomuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt. 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke