Tree of Pets fick full kontroll över lager och distribution

"Logistik är hjärtat i vår verksamhet. Våra kunder måste känna förtroende inte bara för våra produkter, utan också vår leveranssäkerhet"

Marvin Mansour, vice vd på Tree of Pets

Utmaning

Tree of Pets är en ledande svensk grossist inom främst husdjursfoder och kattsand med cirka 500 artiklar i sitt lager. Deras vision är att erbjuda konsumenterna via zoofackhandel och veterinärer de allra bästa produkterna med en snabb distribution och leveranssäkerhet.

Tidigare system med pappersutskrift av orderplock gick långsamt och gav upphov till fel i både plock och leverans.

Lösning

Med hjälp av Vismas integrationspartner Bitlog har plocksedeln ersatts av iPad och handscanner. Bitlog WMS läser Visma Business databas och hämtar automatiskt hem exempelvis ordrar, kunder och artiklar. Efter registrering i Visma Business sköter Bitlog WMS lagerhanteringen med inleverans, lagerflytt, inventering och plock och utleverans, med mera.

Alla transaktioner skickas tillbaka till Visma Business genom integrationsmotorn VBS. Tree of Pets har nu: 

  • Skräddarsytt WMS-system
  • iPad och handscanner istället för plocksedlar
  • 100 % spårbarhet
  • Kortare ledtider
  • Snabb och felfri distribution till kunderna

Resultat

Tack vare implementeringen av Bitlog WMS har effektiviteten ökat i såväl plockarbete som in- och utleverans och personalen upplever fördelar i form av minskad stress och färre misstag. Tree of Pets har inte heller behövt nyanställa, trots kraftigt ökad omsättning.

Bitlog WMS är en certifierad integrationslösning till Visma Business. Produktlinjen bildar en helhetslösning som effektiviserar och förenklar processer inom ekonomi, fakturering och logistik. Kom igång snabbt med en färdig lösning eller koppla på integrationslösningar för just era behov.

Visma Business hos Tree of Pets supporteras och utvecklas av den certifierade Vismapartnern EA System.