Ökad omsättning och minskade kostnader

"Att byta affärssystem har varit avgörande för vår ökade effektivitet."

-Mikael Fredriksson, vd Swelube

Swelube är en komplett leverantör av smörjmedel, kemikalier, oljedistribution- och verkstadsutrustning till märkes- och allbilsverkstäder, butiker, lastbilsverkstäder, åkerier och entreprenadföretag. Här finns ett miljötänk som genomsyrar hela organisationen och man strävar hela tiden efter att erbjuda miljövänliga och nedbrytbara produkter.

Bolaget har gjort en makalös resa de senaste åren - omsättningen har skjutit i höjden samtidigt som man sänkt sina kostnader. En starkt bidragande orsak till detta anser man vara beslutet att byta affärssystem.

Att växa ur sitt affärssystem

Det tidigare affärssystemet motsvarade inte Swelubes behov. Det gick inte att skapa vissa rapporter och rapporterna man kunde skapa var för tidskrävande. Systemet började bli för litet och behovet för att skapa rapporter till kemikalieinspektionen eller verksamhetens tyska ägare krävde ett annat system. Det manuella arbetet var allt för kostbart och målet om expansion var betydligt svårare med det gamla systemet.

Man behövde gå från manuellt arbete till att automatisera flöden och tidskrävande uppgifter.


Smidiga flöden från order till fakturering

Efter samtal med Vismas certifierade partner Direktkonsult föll valet på affärssystemet Visma Business ihop med Direktkonsults egenutvecklade säljstöd “Sälja”. En lösning som nu dagligen används av hela organisationen - ekonomi, lager, säljare, administratörer och vd.

Sedan man började använda Visma Business år 2015 har man ökat omsättningen med 30 procent och sparat in kostnader för 1,5 personer årligen. Rapporterna som tidigare tog veckor att sammanställa skickas nu med ett knapptryck och finansiell information till de tyska ägarna tas enkelt fram efter behov.

Manuellt pappersarbete som tidigare gick till ordermottagaren tas nu emot automatiskt och mottagaren behöver inte lyfta ett finger. Man kan göra en beställning hos en kund som faktureras och skickas automatiskt.

 Med flexibilitet och tillväxt som ledord för valet av nytt affärssystem satte man vid införandet ett mål på att uppnå 100 miljoner under 2019-2020, något man uppnådde redan 2018.

Vismas certifierade partner Direktkonsult ansvarade för implementation och integrationer, samt värdefullt stöd i hela processen.

Swelubs digitaliseringsresa i korthet

  • Utmaning: Befintlig lösning motsvarade inte verksamhetens behov och det manuella arbetet hindrade expansion.
  • Lösning: Automatisering och ökad kontroll med hjälp av ett kraftfullt affärssystem som driver verksamheten framåt.
  • Resultat: Smidigare flöden och markant ökad omsättning, och en tydlig väg framåt mot att automatisera alla processer och ytterligare effektivisering.