Utmaning

Serneke Group är en byggkoncern med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Eftersom bolaget under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag fanns ett behov av att både effektivisera ekonomiadministrationen och att anpassa ett nytt system för olika användargrupper.

  • I en expanderande verksamhet är det nödvändigt med full kontroll och för Serneke var det viktigt med ekonomiska rapporter, prognoser och uppföljning av projekt både på bolags- och koncernnivå.
  • Att det skulle vara enkelt att sätta upp nya koncernbolag i en ny lösning var ett krav.
  • Affärssystemet måste också enkelt kunna integreras med befintliga lösningar för bokslut, koncernkonsolidering och Byggsamordnaren.

Lösning

Målsättningen med att införa Visma Business och Visma BI med hjälp av Vismas certifierade partner Pector var att:

  • Ge ekonomiavdelningen en modern, kraftfull och flexibel programmiljö som det fanns utrymme att växa med.
  • Skapa anpassade arbetsflöden för bokföring, kontering, attest av fakturor, hantering av hyror med mera. Skapa en sammanhållen programmiljö där Pector integrerat Visma Business med befintliga lösningar som till exempel byggproduktionssystem, det elektroniska fakturahanteringssystemet, bokslutsprogram och koncernkonsolideringsprogram.
  • Enkelt få ut information om status, kostnader, fakturor och annat som är viktigt för verksamheten.
  • Enkelt kunna skapa nya bolag i affärssystemet genom att kopiera koncerngemensamma register, kontoplan och mallar. Kunna skapa anpassade ekonomiska rapporter, analyser och prognoser som beslutsunderlag för företagsledningen och för lokala projektledare och platschefer.

Resultat

Vismas partner Pector ansvarade för implementation och integrationer, och tillsammans med Serneke utvecklar de löpande nya funktioner och anpassningar, på både koncern- och användarnivå.

Införandet av Visma Business har resulterat i:

  • Betydande effektiviseringar av ekonomiarbetet och bättre beslutsunderlag för verksamheten i stort, inklusive i lokala byggprojekt.
  • Möjlighet att snabbt och enkelt skapa nya verksamhetsdelar och bolag i koncernstrukturen.

"Det bästa med Visma Business och Visma BI är smidigheten. Det tar oss en halvtimme att sätta upp ett nytt bolag. Alla funktioner i gruppen kan lätt utforma sina egna vyer och arbetsflöden."

Med hjälp av Visma Business, som supporteras av Vismas Partner Pector, kan Serneke Group arbeta smidigt och effektivt med bland annat bokföring, arbetsflöden, attester, projektstyrning, bokslutsarbete, nyckeltal och koncernrapportering.