Automatisering och effektivisering av lager

"Digitalisering av våra lagerprocesser frigör tid och resurser till våra vårdavdelningar. Utvecklingsarbetet går ständigt framåt och Region Norrbotten digitaliseras i en allt snabbare takt där Direktkonsult har en tydlig roll i utvecklingsarbetet”. 

-Daniel Vikström, verksamhetsutvecklare Region Norrbotten

 

Region Norrbotten är Sveriges till ytan största län, med ca 7500 anställda varav 550 i Division Service där Länsservice ingår. Region Norrbottens största uppdrag är att sköta länets hälsa och sjukvård.Tillsammans med Direktkonsult och med stöd av Visma Business säkerställs materialtransporterna till regionens sjukhus och vårdcentraler.

För Region Norrbotten är det viktigt att de administrativa arbetsuppgifterna aldrig får ta längre tid än nödvändigt, allt för att frigöra tid och resurser till de olika vårdinrättningarna. Det är ett stort flöde av varor på lagret och en komplicerad process och planering för att på ett tryggt och leveranssäkert sätt få ut varorna till kunden. Frågor som varit viktiga för Region Norrbotten är:


  • Vad kan vi göra för att förbättra processerna och vilka IT-verktyg kan hjälpa oss?

  • Hur kan vi hjälpa våra medarbetare att förenkla arbetsdagen och skapa möjligheter till bättre
    kontroll över produkterna?

  • Kan vi effektivisera lagerflöden genom digitala verktyg.

  • Hur kan man digitalt säkerställa spårbarheten i produkterna utan att fördröja leveranser?

Automatisering och effektivisering av förråd med Bitlog integrerat med Visma Business

Tillsammans med Vismas certifierade partner Direktkonsult har Region Norrbotten utvecklat logistikfunktioner och flöden i Visma Business samt integrerat flertalet av regionens verksamhetssystem med affärssystemet.

Allt för att spara tid som istället kan läggas på vård och omsorg för alla de norrbottningar som någon gång i livet berörs av verksamheten. Exempelvis genom de över trettio hälsocentraler och fem sjukhus som finns till för dig när du blir sjuk.

Effektiva och trygga varuflöden är huvuduppdraget och det är viktigt att undvika felplock, säkerställa spårbarhet och att ha god kontroll över inköp och leveranser. Det är stora mängder med varor som strömmar genom enhetens lager.

WMS-system och integrationer för att effektivisera flöden

Under 2019 arbetar Region Norrbotten med att att implementera WMS systemet Bitlog integrerat mot Visma Business. Region Norrbotten får en lösning där hela lagerhanteringen kan utföras digitalt, och sparar därmed både miljö och tid. För att maximera besparingen av tid ska man även börja jobba med Bitlog voicepick, ett ledande röstsystem där användaren läser upp alla instruktioner.

Att rätt produkt plockas, säkras genom att en checksiffra som lagerpersonalen läser upp genom headset eller en smidig högtalare med inbyggd mikrofon. Med båda händerna fria, kan du plocka snabbare och öka effektiviteten.

Region Norrbotten jobbar även med att implementera Unifaun tillsammans med deras transportörer för att möjliggöra för samtransportering. Allt för att vi tillsammans ska hjälpa vår miljö men självklart för att spara tid och resurser till områden där de verkligen behövs!

Ett affärssystem med funktioner efter behov och alla möjligheter till utveckling och effektivisering

År 2010 beslutade sig Region Norrbotten för att byta ut sitt befintliga affärssystem. Man ville hitta ett system och en leverantör som kunde ge support till hela verksamheten. Ett val som regionen uppger idag har sparat dem tid som kan användas på rätt plats och till rätt ändamål.

"Digitalisering av våra lagerprocesser frigör tid och resurser till våra vårdavdelningar. Utvecklingsarbetet går ständigt framåt och Region Norrbotten digitaliseras i en allt snabbare takt där Direktkonsult har en tydlig roll i utvecklingsarbetet”
- Daniel Vikström, verksamhetsutvecklare Region Norrbotten

Region Norrbotten använder Visma Business för att stödja ekonomi, redovisning, och inköpsprocesser samt generell lagerhantering. Något som Region Norrbotten valt att lägga extra vikt vid är att alltid ha full kontroll på de olika förråden ute på hälsocentren samt sjukhusen.

1. Personalen scannar streckkoden i ett specifikt förråd, då skapas fördefinierade plocklistor ur Visma Business.

2. De fördefinierade plocklistorna sätts med hjälp av en intern behovsanalys före registrering av avdelningen i Visma Business.

3. Automatiska kontroller av ordern utförs av systemet.

4. Förråden fylls på i enhetlighet med plocklistorna som löpande uppdateras efter behov.

Det här flödet kommer man nu kunna effektivisera ännu mer genom att det elektroniska lagersystemet Bitlog Voicepick implementeras. Det kommer förbättra plock och säkra servicegraden till kunderna. All tidsbesparing är ökad tid för vård och omsorg.

 

"Digitalisering av våra lagerprocesser frigör tid och resurser till våra vårdavdelningar. Utvecklingsarbetet går ständigt framåt och Region Norrbotten digitaliseras i en allt snabbare takt där Direktkonsult har en tydlig roll i utvecklingsarbetet”

- Daniel Vikström, verksamhetsutvecklare Region Norrbotten

 

Vismas certifierade partner Direktkonsult ansvarade för implementation och integrationer, samt värdefullt stöd i hela processen.