Utmaning

Ergofast AB, ledande återförsäljare i Europa av infästningsprodukter för den professionella byggindustrin, hade flera utmaningar med sin inköpsprocess:

 • Beslut kring inköp baserades nästan enbart på prognoser från säljkåren och deras förväntade försäljning
 • Den manuella processen som tillämpades var mycket tidskrävande och resulterade i alltför stora lager, undermåliga prognoser och otillfredsställande servicenivåer
 • Svårigheter att ta faktabaserade beslut på strategisk och operativ nivå för att kontrollera lagret

Lösning

Målsättningen med införandet av EazyStock var:

 • Öka servicegraden, säkerställa tillgängligheten på rätt produkter
 • Öka produktiviteten genom automatisering av beställningsförfarandet
 • Ge en god överblick av lagersituationen och effektivisera den dagliga lagerplaneringen
 • Minska lagernivåer för produkter som riskerar bli inkuranta

Genom att minska det manuella arbetet kunde ErgoFast öka produktiviteten och servicegraden samt få bättre överblick och optimera lagerhanteringen.  

Resultat

Övergången till det molnbaserade EazyStock gick snabbt och fördelarna var uppenbara snart efter införandet. Servicenivån har ökat med 10 procentenheter på bara sex månader. Ergofast har nu uppnått betydande förbättringar i form av:

 • Totalt ökad servicenivå med 12 procentenheter
 • Minskning av det totala lagret med 22 %
 • Reducerat överlager med 35 % på aktiva produkter
 • Minskat resursbehov inom lagerplaneringen

”EazyStock har hjälpt oss att öka servicegraden till våra kunder avsevärt och minskat vårt överlager. Med hjälp av EazyStock är vår personal mer effektiv och kvaliteten i den dagliga lagerstyrningen har ökat.”

Visma Business förser EazyStock med nödvändig data för prognostisering och lageroptimering

Ergofast använder affärssystemet Visma Business som förser EazyStock med nödvändig data (försäljningsstatistik, artikelnummer, kostnad, ledtid mm) som behövs för prognostisering och lageroptimering. EazyStock är en standardiserad molntjänst för lageroptimering som kan integreras till alla affärssystem.