Samla alla bolag och processflöden i ett affärssystem

“Att ha lyft in produktionen i Visma Business har varit mycket gynnsamt för oss. Vi utför en mycket bättre övergripande planering nu.”

Pierre Svensson, produktionsansvarig BEWi Insulation

Utmaning

BEWi Insulation är ett företag som till större del levererar isoleringsmaterial till byggindustrin. Med flera nya företagsförvärv och produktionsanläggningar över hela landet uppstod behovet av ett gemensamt affärssystem för att kunna effektivisera processflödet.

Kraven som ställdes på systemet var användarvänlighet och att lösningen skulle innefatta samtliga avdelningar, från produktion och kundservice till ekonomi. Dessutom ville BEWi korta ner tiden det tog från order till produktion genom att lyfta in produktionen i affärssystemet istället för att ha produktionsplanerare på fabrikerna.

Lösning

Valet föll på Visma Business med skräddarsydda lösningar av Vismas certifierade partner Traventus. Tillsammans har de jobbat stegvis med att effektivisera verksamheten, bland annat genom specialanpassningar i affärssystemet för bland annat produktionsplanering med offertstöd. Genom en anpassning i Visma Business får BEWi automatiskt förslag om bland annat vilka anläggningar som har kapacitet, hur lång produktionstiden är, prioritering av ordrar och varifrån produkterna är billigast att transportera.

 

"Vi är väldigt flexibla och snabba med det vi jobbar med. Vi förstår kundens behov."

David Magnusson, Verksamhetskonsult Traventus

Resultat

Idag har BEWi användare på samtliga avdelningar som arbetar i Visma Business med allt från finans, produktion, logistik, sälj, after-sales och kundtjänst. Genom att inkorporera produktionen i affärssystemet har BEWi lyckats rationalisera bort steg och fått ner tiden från order till produktion. Effektiviseringsarbetet kring lager- och logistikhanteringen har också gett resultat. Alla fraktbokningar görs numera via en EDI-lösning, vilket har mer än halverat arbetstiden gentemot tidigare lösning.

Arbetet med att uppnå ännu mer digitaliserade systemlösningar pågår alltjämt. BEWi tittar bland annat på ett skanningssystem för lagerhanteringen som ska bidra till bättre uppföljning och spårbarhet. Utöver det handlar mycket om att anpassa arbetssätten och fortsätta utvecklingen med redan skapad funktionalitet och anpassningar som blivit utförda.

Vismas certifierade partner Traventus ansvarade för implementation och integrationer,
och tillsammans med BEWi utvecklar de löpande nya funktioner och anpassningar.