Automatiserade fakturaflöden och effektivare försäljning

"Vi ville ha en standardiserad helhetslösning som ändå gav oss stora möjligheter till anpassning mot vår verksamhet."

-Gunilla Svensson, redovisningsansvarig på Abkati

AB Karosseritillbehör (Abkati) bedriver grossistverksamhet sedan 1929, med huvudkontor och lager i Malmö. I huvudsak importerar och säljer de tillbehör till tunga fordon.

Verksamheten har expanderat i en snabb takt (omsättningen ökade från 20 mkr till 200 mkr på 20 år) och år 2012 valde de att byta affärssystem till Visma Business då det stod tydligt att de vuxit ur sitt gamla system. Ett skifte man inte ångrat och är lika nöjd med i dag åtta år senare.

-Vi ville ha en standardiserad helhetslösning som ändå gav oss stora möjligheter till anpassning mot vår verksamhet. Vi valde Visma Business då vi tilltalades av programmets flexibilitet”, säger Gunilla Svensson, redovisningsansvarig på Abkati.

Automatiserade fakturaflöden och effektivare försäljning
Genom att automatisera sina fakturaflöden sparar man nu väldigt mycket tid som istället kan läggas på annat som tar verksamheten framåt. Och dagliga rapporter som automatiskt skickas till säljarna leder till mer korrekt uppföljning, vilket är ett bra verktyg för säljarbetet.

Rekommendationer avgjorde valet av partner
Gunilla med kollegor valde att ta hjälp av Vismas certifierade partner Pector vid implementeringen. Att valet föll på Göteborgsbaserade Pector avgjordes till stor del på rekommendationer från andra företag, men givetvis också på att man snabbt fick förtroende för dem, inte minst på grund av deras goda processförståelse.

-Med hjälp av Pector har vi i dag en lösning som effektiviserar våra administrativa processer avsevärt. Vi har ett väldigt bra samarbete och ser dem som en stabil samarbetspartner med hög kompetens, säger Gunilla.


Abkatis inställning är att automatisera det som går att automatisera genom att dra nytta av den teknik som finns i dag, vilket deras ekonomiavdelningen går i bräschen för. Nu är man i full färd med att expandera ytterligare, bland annat genom att integrera nya system i sin befintliga lösning.

Vismas certifierade partner Pector ansvarade för implementation och integrationer, samt värdefullt stöd i hela processen.