Agera bara på avvikelser

Sätt upp automatisk attest för återkommande fakturor.

 

Slipp alla pärmarna

Med elektroniskt arkiv kan alla medarbetare nå behandlade fakturor.   

Godkänn fakturan i mobilen

Med appen kan ni attestera fakturorna med en knapptryckning.

Spara tid och undvik dubbeljobb med smarta funktioner

Ett exempel: Telefonfakturor

Du kan till exempel sätta upp att telefonfakturor upp till 2000 kronor ska godkännas automatiskt. Ingen behöver granska eller attestera fakturan utan det gör systemet utifrån de färdvägar, gränser och regler som finns. Skulle fakturan däremot ligga på över 2000 kronor så stoppas den för manuell granskning.

Med andra ord så kan du för återkommande fakturor välja att bara hantera avvikelser.

Hela flödet i en lösning

Hantera hela processen från att fakturan anländer till dess att den skickas till ekonomisystemet för betalning.

Datafångst - Ankomst av fakturor oberoende av format, pappersfaktura som scannas in, eller elektroniskt format. Med e-faktura slipper ni feltolkade scanningfakturor och minskar en tidskrävande och dyr process. Fakturorna är rätt från början och kan betalas i tid så ni slipper förseningsavgifter.

Ankomst - Kontrollsteg där affärsregler kontrolleras utifrån referensvärde, om fakturan finns i affärssystemet, om momsbelopp är högre än fakturabelopp samt att betal- och bokföringsdatum är mer än ett år fram. Sedan skickas fakturan ofta direkt ut i flödet med tillhörande konteringsförslag.

Sakgranskning - Elektronisk signatur på att de varor och tjänster fakturan avser är levererade. Eventuell manuell kontering sker i detta steg. Med behörighetsstyrning har alla attestanter de behörigheter de ska.

Sök och Kopiera - Sök fram tidigare fakturor och kopiera tidigare kontering för att underlätta processen. Med behörighetstyrning skräddarsys visningen efter varje medarbetares behörighet.

Attest - Attest kan ske på två sätt. Antingen genom att öppna faktura för faktura eller genom funktionen buntattest där alla fakturor listas. 

Attestera flera - Attestanten ska få en snabb överblick på vad som ska attesteras. I buntattest attesterar du enkelt genom att markera en attestruta per faktura. Fakturorna listas fram med tillhörande fakturabild och konteringsrader.