Elektronisk faktura, automatiserat flöde

Med elektronisk fakturahantering ökar ni produktiviteten och avlastar ekonomiavdelningen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Agera bara på avvikelser

Sätt upp automatisk attest för återkommande fakturor.

 

Slipp alla pärmarna

Med elektroniskt arkiv kan alla medarbetare nå behandlade fakturor.   

Godkänn fakturan i mobilen

Med appen kan ni attestera fakturorna med en knapptryckning.

En flexibel elektronisk fakturahantering 

Hantera fakturorna i ett automatiserat arbetsflöde och alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

Underlätta ert arbete med funktioner som matchning av fakturor mot inköpsorder. 

Med vår avtalshantering får du enkelt kontroll över ditt företags avtal och med den inbyggda bevakningsfunktionen får du en notifiering vid uppsägning, förlängning etc. 

Elektronisk faktura i en lösning för elektronisk fakturahantering

Se själv hur du kan skicka e-fakturor:

Se själv hur du kan ta emot e-fakturor:

Strävar ni efter en pappersfri ekonomi?

Elektronisk fakturahantering är en del av en digital ekonomiadministration. Vill du lära dig mer? Vår guide riktar sig till dig som överväger att övergå från manuell till elektronisk ekonomiadministration.

I guiden tar vi upp:

  • Fördelarna med elektronisk ekonomiadministration
  • Hur ni tar beslutet
  • Och hur ni kommer igång med projektet

Hämta guiden direkt till din inkorg.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Spara tid och undvik dubbeljobb med smarta funktioner

Vi har en lösning som passar flera affärssystem och ekonomisystem.

Fastighetsmomshantering låter er lägga upp rutiner för att dra av moms och sätta upp schablonvärden.

Med flexibel flerbolagshantering får ni en samlad bild av företag och behöver inte logga in och ut.

Sätt upp automatiserade processer enligt önskat regelverk och ni behöver bara hantera avvikelser.

Avancerad kontering och hantering av konteringsmallar låter er spåra tidigare fakturor.

Drill-down-funktion gör det möjligt att spåra från rapporten i ert affärssystem ner till fakturabilden.

Fakturabildvisning med kontering, historik och utskriftsinformation oberoende av webbläsare.

Behörighetsstyrning för användare och rättigheter sätts enkelt upp för ökad säkerhet.  

Ett exempel: Telefonfakturor

Du kan till exempel sätta upp att telefonfakturor upp till 2000 kronor ska godkännas automatiskt. Ingen behöver granska eller attestera fakturan utan det gör systemet utifrån de färdvägar, gränser och regler som finns. Skulle fakturan däremot ligga på över 2000 kronor så stoppas den för manuell granskning.

Med andra ord så kan du för återkommande fakturor välja att bara hantera avvikelser.

Hela flödet i en lösning

Hantera hela processen från att fakturan anländer till dess att den skickas till ekonomisystemet för betalning.

Datafångst - Ankomst av fakturor oberoende av format, pappersfaktura som scannas in, eller elektroniskt format. Med e-faktura slipper ni feltolkade scanningfakturor och minskar en tisdkrävande och dyr process. Fakturorna är rätt från början och kan betalas i tid så ni slipper förseningsavgifter.

Ankomst - Kontrollsteg där affärsregler kontrolleras utifrån referensvärde, om fakturan finns i affärsystemet, om momsbelopp är högre än fakturabelopp samt att betal- och bokföringsdatum är mer än ett år fram. Sedan skickas fakturan ofta direkt ut i flödet med tillhörande konteringsförslag.

Sakgranskning - Elektronisk signatur på att de varor och tjänster fakturan avser är levererade. Eventuell manuell kontering sker i detta steg. Med behörighetsstyrning har alla attestanter de behörigheter de ska.

Sök och Kopiera - Sök fram tidigare fakturor och kopiera tidigare kontering för att underlätta processen. Med behörighetstyrning skräddarsys visningen efter varje medarbetares behörighet.

Attest - Attest kan ske på två sätt. Antingen genom att öppna faktura för faktura eller genom funktionen buntattest där alla fakturor listas. 

Attestera flera - Attestanten ska få en snabb överblick på vad som ska attesteras. I buntattest attesterar du enkelt genom att markera en attestruta per faktura. Fakturorna listas fram med tillhörande fakturabild och konteringsrader.

För att automatisera era processer och kunna arbeta mer effektivt behövs ett bra verksamhetssystem i grunden. Läs mer om Vismas ekonomi- och affärssystem

Skicka kundfakturor elektroniskt 

Skicka fakturor till era kunder på det sätt de vill ha dem - elektroniskt, i pdf-format eller på papper. 

Läs mer om Visma e-faktura 

Kontaka oss

Vill du komma i direkt kontakt med oss?
Ring detta nummer
010 - 14 12 888

Vill du veta hur vi kan effektivisera just er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig:

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.