Visma e-faktura är en del av InExchange Network. 
Med tjänsten skickas fakturor i det format dina kunder önskar. 
Se själv hur det fungerar:

 

Krav på e-faktura i offentlig sektor med start 1 april 2019

Ekonomistyrningsverket har på uppdrag av regeringen sett över konsekvenserna av ett lagkrav på elektroniska fakturor till offentlig sektor.
Ett beslut är taget och ett krav för e-faktura mot offentlig sektor träder i kraft 1 april, 2019.

 

Systemkrav

Se vilken version av ert affärssystem som behövs för att ni ska kunna använda Visma e-faktura:

  • Visma Business 9.10.3 eller senare 
  • Visma Global 7.71 eller senare 
  • Visma Control 8.20 eller senare 
  • Visma PX 8 eller senare 

För att kunna ta emot e-fakturor behöver ni dessutom ha något av följande:

  • Visma Document Center 9.0 eller senare
  • Visma Document Center Enterprise 7.0 eller senare

Läs mer om elektronisk fakturahantering