Lantmännen

Mer enhetligt samt ordning och reda

Lantmännen ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar Lantmännen åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour.

Lantmännen har koncerngemensamma funktioner med uppdrag att driva sina respektive sakfrågor samt stötta koncernledningen och divisionerna i gemensamma frågor. Inom ramen för dessa finns Lantmännens ekonomiavdelning som är en kundorienterad serviceorganisation som erbjuder koncernens bolag i Sverige, Norge och Danmark kostnadseffektiva ekonomitjänster inom redovisning, leverantörs- och kundreskontra

För de mindre bolagen valde man nyligen att gå från Visma Administration till Visma.net, ett beslut som gett många fördelar - bland annat:

  • Leverantörsfakturaflödet har effektiviserats avsevärt och är numera delvis automatiserat.
  • Digital attest och automatiska betalningar snabbar upp och minskar risken för fel.
  • Rapporteringen är betydligt enklare och bättre, exempelvis skickar man nu CSV-filer direkt till koncernens gemensamma rapporteringssystem.
  • Med allt i molnet kan revisorerna enkelt ta fram mycket material själva vid revisionen.

Vismas certifierad partner Traventus hjälpte Lantmännen att implementera lösningen, och var även ett uppskattat stöd och bollplank vid förberedelserna.

“Lantmännen med sin kravbild och tydliga förväntan har utmanat både oss på Traventus och Visma. Vi är glada över att vara en del av deras digitaliseringsresa, säger Mikael Björk, VD på Traventus.

Väl värd investering

Lantmännen har bytt och uppgraderat affärssystem förut och vet att det är något man behöver avsätta tid för. Vad gäller införandet av Visma.net är man helt ense om att det varit väl investerad tid, som snabbt gett resultat. 

Att ha flera bolag med olika redovisningsvalutor var viktigt för Lantmännen och en detalj som särskilt avgjorde valet av Visma.net var just möjligheten att hantera flera redovisningsvalutor, något inget av de andra systemen de tittade på kunde erbjuda.

Mer enhetligt arbetssätt

Som central funktion på Lantmännen kan Lantmännens ekonomiavdelning nu vara mer strikta med deadlinen även för de mindre bolagen - man jobbar i stort sett likadant oavsett vilket bolag man jobbar med. Något som verkligen har underlättats är momsrapporterna, nu är det både smidigare och mer ordning när dessa görs för samtliga bolag samtidigt. 

Ett välkommet tillskott med Visma.net är också order- och lagermodulen där inköpsorder, leverantörsfaktura och kundfakturering kan ske automatiserat, säger Gunnar Persson ansvarig för Redovisningen och Rapportering inom Lantmännens ekonomiavdelning och fortsätter: Order-lager-faktura hänger ihop. Så var det inte i Visma Administration. 

Ekonomihanteringen för de mindre bolagen har kort sammanfattat förbättrats avsevärt, säger Maria Eriksson ansvarig för småbolagsteamet inom Lantmännens ekonomiavdelning. Utöver mindre löpande förbättringar ser man framöver fram emot att utöka sin användning av OneStop Reporting som komplement till rapportmodulen i Visma.net. Idag används lösningen bara för projektuppföljning, men möjligheterna här ser man som mycket stora.

Hur skulle Visma.net kunna stötta din verksamhet?