Lätt att göra rätt med upphandlingsverktyg från Visma

Lätt att göra rätt med upphandlingsverktyg från Visma

Sveriges mest använda upphandlingsverktyg.

Upptäck Visma TendSign

Visma Commerce blir till Mercell Commerce - Den 10 december 2020 förvärvades Visma Commerce av Mercell Group och går numer under namnet Mercell Commerce. Ägarbytet innebär att TendSign och Opic nu är en del av Mercell Group. Det nya företagsnamnet implementeras successivt under de närmsta månaderna. Under den tiden kan Visma-loggan och annan typ av Visma-material förekomma på våra sidor. Du hittar mer information om ägarbytet här

Bättre affärer med rätt upphandlingsverktyg från Visma

Visma Tendsign är Sveriges ledande molntjänst för digitaliserad upphandling och ett helt avgörande arbetsverktyg för hundratals statliga myndigheter, kommuner, landsting och flertalet privata bolag. Med TendSign kan du som upphandlare effektivisera din arbetsprocess. Du jobbar helt digitalt med din upphandling i strukturerade dokument som enkelt delas med kollegor.

Verktyget ger möjlighet att samköra och dokumentera alla aktiviteter med full spårbarhet. Det är dessutom enkelt att skapa elektroniska förfrågningar, låta leverantören ställa frågor eller lämna sin offert digitalt.

Arbeta tillsammans med upphandlingsverktyget Visma TendSign
Samarbeta

Samverka genom hela upphandlingen, även med externa parter. TendSign synliggör vem som gjorde vad och när.

Spara tid med upphandlingsverktyget Visma TendSign
Spara tid

TendSign digitaliserar hela upphandlingsprocessen. Öppning och automatiserad utvärdering kan ske på några sekunder.

Säkerställ LOU med upphandlingsverktyget Visma TendSign
Säkerställ

TendSign stöttar inköparen genom hela inköpsarbetet i en given struktur. Det går inte att göra fel och du säkerställer att LOU efterlevs.

Enkelt för leverantören med upphandlingsverktyget Visma TendSign
Förenkla

Enkelt för leverantören med en helt digital anbudsprocess som säkerställer svar på alla frågor och uppfyllelse av kravgränser.

Minska kostsam administration

Slipp kostsamma integrationer genom att nyttja fler delar av den digitala plattformen för din inköpsprocess. Få avtals- och leverantörsinformation även i andra lösningar utan extra kostnad.

Inköpsprocess med VismaÄr du leverantör? Lämna kvalitetssäkrade anbud i TendSign!

Glöm aldrig mer ett skallkrav. Som leverantör kan du arbeta i projekt, samarbeta eller överlåta upphandlingar till en kollega. Systemet stöttar dig genom hela anbudsprocessen.

Lämna anbud i TendSign

Effektiv med Visma TendSign

TendSign har flertalet tilläggsmoduler att addera i takt med att behovet i din verksamhet växer.

Egenförsäkran - ESPD
Egenförsäkran - ESPD
Integrerat stöd för ESPD (European Single Procurement Document). För en sömlös hantering av leverantörernas självdeklaration i EU-upphandling.

Dynamiskt inköpssystem - DIS
Dynamiskt inköpssystem - DIS
Visma TendSign erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer.
Säkerställ lagen om valfrihetssystem - LOV
Säkerställ lagen om valfrihetssystem - LOV
Med Visma TendSign får ni ett välutvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem.
Webbspegling
Webbspegling
Med tjänsten Webbspegling kan ni automatiskt via er hemsida exponera de upphandlingsannonser ni publicerar.

E-auktion
E-auktion
Bättre priser och nöjdare leverantörer? TendSign e-auktion löser den omöjliga ekvationen.

Kreditbevakning
Kreditbevakning
Säkerställ att anbudsgivare och leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet.
Analysera upphandlingar och rättsfall
Analysera upphandlingar och rättsfall
Sök bland rättsfall och analysera upphandlingar från Sverige och Europa i rättsfalls- och upphandlingsbiblioteket.

Annonsera
Annonsera
Annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger dig möjligheten att nå en maximerat stor marknad.

Digital signatur
Digital signatur
Signera anbud och avtal helt elektroniskt direkt i TendSign.


Standardiserade API:er för flexibla integrationer

Visma erbjuder etablerade integrationer (API) som möjliggör import och export mot avtalskatalogen. Genom att bygga integrationer kan ni själva skapa kopplingen vidare till andra system. Många kunder väljer att t. ex. hämta avtalsdata att använda i externa lösningar såsom inköpslösningar, arkivlösningar eller business intelligence system.

Läs mer om TendSign integrationerInspireras av våra kunder

Läs hur våra kunder arbetar med digitaliserade upphandlingsprocesser tack vare Visma TendSign.

Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocessen
Halmstad Kommun om direktupphandling med Visma TendSign
Kontakta oss

0771-440 200

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke