Projekstyrning och tidrapportering

Oavsett storlek och oavsett tjänster så behöver företag som fakturerar sin tid ett effektivt verktyg för att hantera sina projekt, från uppstart till uppföljning och fakturering. Hitta en lösning som passar era behov.

Rätt lösning för er verksamhet

Är ni ett tjänsteföretag med många tidsrapportörer och projekt med flera underprojekt? Eller är ni kanske en byrå som vill ha crm, projekt och fakturering i en smidig lösning? Oavsett behov har vi en lösning som passar er. 

Affärssystem för projektredovisning med tidsrapportering

Som komplett affärssystem

Visma PX hanterar komplexa projektstrukturer, stora volymer, flerbolagshantering och projektuppföljning. Samla projekthantering, tidredovisning och ekonomi och hantera allt från uppstart till efterkalkyl i en komplett lösning. Effektivisera arbetet genom att automatisera era arbetsprocesser.

En kraftfull lösning för tid & projekt  

Som överskådlig affärslösning

Visma Severa är projektverktyget som ger er kontroll över hela kedjan med verktyg för kontakthantering, sälj, projekt, tid, rapportering och fakturering. En smidig plattformsoberoende webbaserad lösning som inte kräver långa installationsprojekt och går snabbt att komma igång med. 

Ett webbaserat projektverktyg