Visma Consulting kundcase Region Uppsala.jpg

SE_CN_Consulting_Kundcase_Region_Uppsala_Webb_Bild1.png

 

Visma Consulting kundcase Region Uppsala logo.jpg

 

Visma Consulting - Region Uppsala.jpg

Region Uppsala - Ny och tillgänglighetsanpassad webb

Med cirka 12 000 anställda strävar Region Uppsala (f.d.Landstinget i Uppsala) efter att vara en organisation i toppklass. Region Uppsala är en nyskapande region som tar fasta på förmågan till förnyelse och ansvar för en hållbar utveckling.

Bakgrund

Visma Consulting fick under 2018 förtroendet av Region Uppsala att bli deras webbpartner och ansvara för regionens alla olika webblösningar baserade på Web Content Management-systemet Optimizely (tidigare Episerver). 

Visma inledde samarbetet med att ta över förvaltningen av alla webbplatser. Vi gjorde en grundläggande inventering över lösningarna och hur den digitala användarupplevelsen var för både besökare och redaktörer. Visma vidareutvecklade och anpassade ett intranät utifrån WCAG 2.1 AA. Intranätet är idag mobilanpassat och integrerat mot olika bakomliggande stödsystem.

Behov av en ny och tillgänglighetsanpassad externwebb

Region Uppsalas externa webbplattform hade använts under många år och byggde på äldre versioner och kunde därmed inte uppgraderas eller anpassas till de regler och krav som idag ställs på en webbplats. Svenska myndigheter och andra offentligrättsliga organ omfattas sedan 1 januari 2019 av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta innebär bland annat att utformningen av webbsidor ska följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och att innehållet ska anpassas så att alla människor i samhället ska kunna ta del av informationen, oavsett om man har någon typ av funktionsvariation. Det fanns därmed behov av att bygga en helt ny webb.  

Den nya webbplatsen

Visma inledde arbetet med det nya webbplattformen (totalt nio webbplatser) slutet av 2019 och projektet pågick fram till början på juni 2020. Under vintern och våren utvecklades den nya externa webben. Visma Consulting levererade lösningen till Regionen under april och lanseringen av webben gjordes i juni 2020. Nya funktioner lanseras löpande.

Region Uppsalas nya webbplats har en ny modern design, uppfyller tillgänglighetskraven WCAG och är baserad på senaste version av Optimizely. Webbplatsen har dessutom granskats av DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

Vi fick verkligen trycktesta både oss själva och Visma när vi tillsammans fick dra projektet i hamn med ett extremt pressat tidschema mitt under covid-19 pandemin. Alla har hjälpts åt och vi höll både tidsplan och budget!

Malin Svedh

Projektledare/Content Manager ny webbplattform, Region Uppsala

Mer om webbtillgänglighet

På Visma Consulting arbetar vi med stora, komplexa webbprojekt och utvecklar affärskritiska lösningar med många olika integrationer. Läs mer om våra tjänster och erbjudanden relaterat till webbtillgänglighet här.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så berättar vi mer om våra webblösningar.Mimmi Pareigis, 070-874 7036
Pierre Vindemyr, 070-686 1134

Kontaktpersoner för Visma Consulting