Visma Consulting skapar ett bättre samhälle med framtidens digitala lösningar.

Digital ArbetsplatsSnabb och responsiv intranätsportal byggd på ny teknik

Praktikertjänst behövde en ny intern plattform som stöd i sin digitaliseringsresa och med fokus på tillgänglighet, intern kommunikation, inspiration och intern merförsäljning. 

 • Intranät
 • Extern webb

Läs hela kundcasetSE_CN_Consulting_Kundcase_Sensum_Loggaochbild.png

Digital arbetsplats baserad på Microsoft 365

Sensum tog hjälp av Visma med att förbättra företagets informations- och kommunikationsflöde, såväl internt som externt. Resultatet blev den digitala arbetsplatsen Fyrtornet, baserad på Vismas lösning Digital arbetsplats med Microsoft 365.

 • Digital arbetsplats/Intranät
 • Microsoft 365
 • Modernt samarbete och modern kommunikation

Läs hela kundcasetKomplext intranät med tight tidsplan

Tack vare ett tätt samarbete med regionens projektledning genom hela projektet kunde Visma hjälpa till att fånga upp krav och behov, föreslå beslutspunkter och driva på för att få fram nödvändiga beslut i tid.

 • Intranät
 • Personalisering

Läs kundcasetSE_CN_Consulting_Kundcase_Synologen_Loggaochbild.png

Socialt intranät och verksamhetsstöd i Microsoft 365

Synologens huvudkontor kontaktade Visma då man hade stora utmaningar med tillförlitligheten i sitt nuvarande intranät i kombination med verksamhetssystem. Synologen har nu med Visma Consultings hjälp en intranätlösning där optiker runt om i landet kan nätverka med varandra, ta del av leverantörsnyheter och få information från huvudkontoret.

 • Intranät
 • Verksamhetsstöd
 • Microsoft 365

Läs hela kundcaset

Webblösningar

Uppdaterad webbplats med Optimizely CMS 12

Tiohundras webbplats var byggt på ett utdaterat CMS i Drupal 7. Med en uppdatering till Optimizely CMS 12 förbättrades både utseendet och funktionaliteten på webbsidan, vilket gör att den både känns mer användarvänlig och modern. Webben integrerar även mot Varbi som är Region Stockholms verktyg för jobbsök.

 • Optimizely CMS 12
 • Optimizely DXP
 • Integrationer 

Läs hela kundcasetSE_CN_Consulting_Kundcase_Vetenskapsrådet_Loggaochbild.png

En mer tillgänglig webb

I Visma Consultings uppdrag ingick att utföra korrigeringar för högre tillgänglighet på 10 olika webbplatser som Vetenskapsrådet driftar. Projektet omfattade även att säkerställa att de som arbetar redaktionellt med webben har hög kompetens kring webbtillgänglighet både för att kunna upprätthålla tillgängligheten vid redaktionellt arbete på webbplatserna och också för att kunna kravställa på tillgänglighet vid beställningar.

 • Tillgänglighetsanpassningar på 10 olika webbplatser
 • Utbildning i frågor kring digital tillgänglighet

Läs hela kundcasetHemsida med personaliserat och situationsstyrt innehåll

Ledarnas nya webbplats är byggd så att besökaren snabbt ska hitta rätt information. Projektet har haft fokus på enkel struktur med medlemmen i fokus. All text har genomarbetats för att hålla nere antalet sidor.

 • Webblösning
 • Integrationer

Läs kundcasetEn multiwebblösning med sömlösa integrationer och lokala anpassningar

Skanska valde att bygga en multisajt med lokala anpassningar, i praktiken elva sajter med olika språk och innehåll men ändå samma ansikte utåt och samma teknik bakom.

 • Multiwebblösning
 • Integrationer

Läs kundcasetIntegrerad hemsida och e-handel med AI för personaliserat content

Webben integrerar mot flera olika system och lösningar. Bland annat integrerar den mot Ragn-Sells e-handelslösning och kundportal.

 • Webblösning
 • Integrationer
 • E-handel

Läs hela kundcasetKundcase-Front-Azets2.png

Utvecklingspartner och migrering av webbsida till molnet

Med en pressad tidsplan behövde Azets migrera sin webbsida till molnet. Visma Consulting utförde projektet på 2 månader och är nu en långvarig samarbetspartner för deras webb. 

 • Utvecklingspartner webb
 • Optimizely DXP

Läs hela kundcasetKundcase-Front-Konsumenternas2.png

Ny webb med förbättrad funktionalitet

Konsumenternas webbsida använde sig av gammal teknik och utvecklingen blev kostsam. Visma Consulting utvecklade en ny webbplats i Optimizely (tidigare Episerver) som förbättrade utseende och funktionaliteten på webbsidan.

 • Optimizely CMS
 • Webbutveckling

Läs hela kundcasetSE_CN_Consulting_Kundcase_RegionUppsala_Webb_Loggaochbild.png

Ny och tillgänglighetsanpassad webb

Region Uppsalas externa webbplattform hade använts under många år och byggde på äldre versioner och kunde därmed inte uppgraderas eller anpassas till de regler och krav som idag ställs på en webbplats. Det fanns därmed behov av att bygga en helt ny webb.

 • Optimizely CMS
 • Webbutveckling
 • Uppfyller tillgänglighetskraven WCAG

Läs hela kundcasetKundcase-Front-Haninge.png

Förbättrad navigation och informationsdesign

Haninge kommuns externa webbplats har i princip haft samma utseende och informationsdesign och struktur sedan lanseringen 2015. Visma Consulting hjälpte Haninge kommun att ta fram en ny navigation jämte en uppdaterad informationsdesign som gett webbplatsen ett nytt och modernt utseende.

 • Optimizely CMS
 • Webbutveckling

Läs hela kundcasetkundcase-front-karolinskas.png

Förvaltning av webblösningar

Visma har ett helhetsåtagande gentemot Karolinskas webblösningar sedan år 2018. Det innebär att Visma ansvarar för förvaltning, vidareutveckling, nyutveckling, problemlösning, design, redaktörsstöd etc.

 • Förvaltning av webblösningar
 • Service Level Agreement (60 minuter)
 • Optimizely

Läs hela kundcasetSE_CN_Consulting_Kundcase_Ersta_Diakoni_Loggaochbild.png

Ny webb med fokus på framtiden

Ersta diakonis webbplats byggde på gammal teknik och var endast delvis responsiv. Visma fick uppdraget att bygga den nya webbplatsen efter en framtagen design. Viktigt var att få en webb som tydligt återspeglar varumärket och vidden av verksamheter, i vilka det ska vara enkelt för besökarna att hitta rätt. Webbplatsen ska även fungera som en stabil plattform för framtida utveckling.

 • Implementering av design
 • Utveckling av funktionalitet
 • Ny version av Optimizely

Läs hela kundcaset

Offentlig SektorDigitaliserad e-socialtjänst för säkerhet och tillgänglighet

För Skövde kommun var det viktigt att fastställa en säker process och att få fram en digital lösning som stöttade processen. 

 • Offentlig sektor
 • E-tjänst
 • Säkerhet

Läs hela kundcasetNy hemsida på mindre än 3 månader

Marks kommun konkurrensutsatte driften av flera IT-plattformar, bland annat webben. Det vinnande anbudet lades av Visma Consulting som erbjöd Episerver Digital Experience Cloud Service (DXC), Episervers plattform levererad som en tjänst, med Microsofts moln Azure som grund (heter numera Optimizely DXP)

 • Webblösning
 • Systemutveckling

Läs kundcasetKundcase-Front-Lansst.png

Digitalisering av ärendeflöden

Visma Consulting hjälpte Länsstyrelserna att digitalisera deras ärendeflöden med e-tjänsten Mina Meddelanden, som möjliggör för medborgare att snabbt och säkert ta emot meddelanden från myndigheter.

 • E-tjänst: Mina Meddelanden
 • Ciceron Integration Services

Läs hela kundcaset

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar så kontaktar vi dig!