Tillbaka till huvudmeny

Vad är egentligen datademokratisering?

Datademokratisering nämns ofta som en viktig teknologitrend. Men många frågar sig själva vad det egentligen är och varför det är så viktigt.

Som ett resultat av den oändliga mängden data som ska bearbetas idag och ny teknik, som hjälper icke-tekniska personer att förstå informationen, finns det en stor önskan och efterfrågan efter datademokratisering.

Datademokratisering nämns ofta som en viktig tekniktrend. Även i år lyfter Gartner fram datademokratisering som en av de största teknologitrenderna för 2020. Det är inte utan anledning att det talas mycket om den här trenden hos de stora analysföretagen.

I den här artikeln kommer vi att förklara vad datademokratisering är, varför man bör fokusera på det och att datademokratisering är en evolution.

Vad är datademokratisering?

Datademokratisering innebär att alla i verksamheten har tillgång till data och att det inte finns några ”gatekeepers” som skapar flaskhalsar när de får åtkomst till data. Att göra data tillgänglig för professionella användare som analytiker, registeransvariga och datavetare, såväl som för anställda eller kunder, är avgörande för att bli en datadriven organisation. Datademokratisering handlar därför om att göra data och information tillgänglig för den genomsnittliga icke-tekniska användaren utan att behöva involvera IT-avdelningen.

Detta är grunden för self-service analytics, där vem som helst kan samla in och analysera data utan att behöva söka hjälp från andra. Användare kräver att data är tillgängliga när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Målet är att kunna använda data när som helst för att fatta beslut utan hinder i form av åtkomst eller förståelse. Detta hjälper analytiker att spendera mer tid på att använda data och mindre tid på att leta efter det.

Fram till nyligen ”ägdes” informationen av IT-avdelningen, skriver Forbes. Affärsenheter som marknadsföring, affärsanalytiker och chefer använde data för att fatta affärsbeslut, men de var alltid tvungna att gå igenom IT-avdelningen för att få informationen. Det är detta steg inom IT-avdelningen som datademokratisering hjälper till att ta bort.

Guide: Hur skapar jag en datadriven organisation?

Ladda ner guiden

Teknik som främjar datademokratisering

En av anledningarna till att datademokratisering nu är mer populär och attraktiv än tidigare beror på den otroliga mängden data som skapas i dagens samhälle, som vi ofta kallar big data. Dessutom finns det ett antal nya tekniska innovationer som hjälper icke-tekniska människor att förstå data också. Här är några exempel:

  • Datavisualiseringsverktyg: Verktygen hämtar och manipulerar data utan att visa de tekniska detaljerna om det. Det är lättare för våra hjärnor att förstå diagram eller diagram som visualiserar stora mängder komplexa data än att titta på stora kalkylark eller rapporter fulla av siffror.
  • Molnlagring: En av de vanligaste metoderna som företag använder för att undvika datasilor som förhindrar datademokratisering idag är att använda molnlagring som en central plats för lagring av data. Säkerhetsfunktioner för databashantering krypterar eller maskerar data för att öka säkerheten.
  • Self-Service BI-applikationer: Dessa applikationer gör det lättare för icke-tekniska användare att tolka dataanalys. Vi kan nu få en maskin att titta på data och förklara den för icke-tekniska användare.

Varför ska man fokusera på datademokratisering?

Förespråkare för datordemokratisering anser att det är viktigt att distribuera information över alla team för att skapa en konkurrensfördel. Ju fler människor med olika bakgrund och expertis som har tillgång till data på ett enkelt och snabbt sätt kommer att göra det lättare för företaget att identifiera och genomföra åtgärder inom olika affärsområden.

Enligt Forbes tror många proffs att datademokratisering kommer att vara en spelväxlare för företag. När du ger dataåtkomst till alla avdelningar på alla nivåer i verksamheten ger det individer på alla nivåer äganderätt och ansvar att använda data i sina beslutsprocesser.

Datademokratisering är en evolution

Alla företag som demokratiserar data måste ha en stark ledning för att säkerställa att uppgifterna hanteras ordentligt. Alla i verksamheten bör få korrekt utbildning i hur de bäst kan använda informationen för att driva företagets initiativ och framsteg. Datademokratisering är en evolution när varje enskild användare får insikt eftersom de får tillgång till rätt data.

Även om det fortfarande är för tidigt att känna till den fulla effekten av fullständig datademokratisering i alla företag, finns det fortfarande ett stort hopp om att det kommer att revolutionera beslutsprocesser genom att ge anställda på alla nivåer tillgång till och insikt genom de uppgifter företaget samlar in.

Guide: Hur skapar man en datadriven organisation?

Ladda ner guiden