Cloud BI

Business intelligence-lösningar i molnet.

Cloud BI gör affärsdata mer tillgängligt än någonsinDen globala trenden med att köra applikationer i molnet började spridas i BI- och analysmiljön för ungefär ett decennium sedan, och idag erbjuder nästan alla BI-leverantörer molnbaserade BI-lösningar.

Även om Cloud BI har många liknande funktioner som liknande produkter på plats, är de ofta prissatta och minskar bördan för IT-avdelningen. Antagningsgraden för BI-lösningar i molnet ökar, om än mycket långsamt. Det är inte plattformens attraktionskraft som hindrar organisationer från att flytta BI-lösningen till molnet, utan juridiska, säkerhets- och integritetsfrågor, brist på förtroende för leverantörerna och önskan att kontrollera tillgången till data som gör företagen motvilliga. Det övergripande problemet är dock att BI-chefer föredrar att föra analysen till data, och inte tvärtom. Organisationer som redan har mycket data i molnet visar därför ett mycket högre förtroende för molnlösningar än de som har all sin data on-premise.

Varför Visma bWise?

Visma bWise erbjuder affärsintelligensverktyg i molnet, on-prem eller hybrid (något i molnet och något lokalt). Vi hjälper dig att välja den lösning som passar bäst för dig. Visma bWise tillhandahåller business intelligence-lösningar från de största och mest erkända BI- och analysleverantörerna på marknaden och har lång erfarenhet av konsultation, utveckling och hantering av BI-lösningar.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com