Visma Construction ID06 Regbox

Komplettera er personalliggare

Visma Construction Suites fysiska Regbox är det enklaste möjliga sättet att få till en snabb och precis tidhantering oavsett om det gäller tidrapportering för internt bruk. Exempelvis för att hålla koll på fakturerbara/debiterbara timmar, ÄTA-timmar, materialåtgång eller för att underlätta lönehantering.

  • Enkel registrering med ID06-kort/RFID-tagg
  • Konfigurerad en gång för alla
  • Tidrapportering och ID06 Personalliggare
  • Upp till 6 parallella projekt
  • Registrera tid, få underlag för löner och fakturor
  • Automatisk underentreprenörsregistrering


Vår regbox är utformad för att vara så enkel som möjligt att använda, bland annat genom att vi tagit bort alla knappar och alla val. Det enda som är möjligt att göra för den anställde är att checka in och ut genom att hålla sitt kort mot läsaren. 

Regboxen är inte mycket större än en vanlig smartphone och har stöd för flera projekt parallellt (på en och samma box). Dess storlek gör att den dessutom är enkel att flytta på och via dess uppkoppling via SIM-kort är det möjligt att ha med den och ladda den i exempelvis bilen.

Installation, konfiguration och användning

Regboxen är enkel att installera, det är bara att logga in med sitt administratörskonto och välja projekt i menyn så är den igång.

Konfigurationen görs en gång per projekt då administratören loggar in och ställer in vilket eller vilka projekt enheten skall vara kopplad till.

För slutanvändaren behövs ingen teknisk kunskap alls. För att registrera sin ankomst eller hemgång från arbetsplatsen är det bara att hålla sin RFID-bricka eller sitt ID06-kort mot enheten. ID06-kort länkas dessutom in automatiskt till projektet även om de inte varit på arbetsplatsen tidigare.