Digital personalliggare för byggprojekt

Möt Skatteverkets krav samt checka in eller ut på en sekund

Välj en smidig helhetslösning för att möta Skatteverkets krav om personalliggare i byggbranschen, och samtidigt er själva en möjlighet att driva mer effektiva projekt. Se alla närvaro- och återsamlingslistor i din mobil, surfplatta eller dator. 

  • Uppfyller Skatteverkets krav, underlättar vid kontroll
  • Ackrediterad leverantör av ID06 
  • Utvecklad för den nordiska marknaden
  • Hanterar underentreprenörer
  • Använd var som helst via dator, platta, mobil eller regbox
  • Geodata
  • App, stämpelklocka eller SMS

Vad innebär lagen om digital personalliggare?

Riksdagen fattade den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016.

Den nya lagen innebär bland annat att byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen.

Systemet innefattar beloppsgränser för kontrollavgiften samt när sådan kan påföras och/eller undantas. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

Se vanliga frågor och svar om vår personalliggare.

Vanliga frågor och svar om ID06-Personalliggare för byggbranschen

Vad innebär lagen om ID06 Personalliggare för mig som byggherre?
Lagen om elektronisk Personalliggare i byggbranschen innebär att det krävs en elektronisk personalliggare på byggprojekt vars värde överstiger 4 prisbasbelopp (detta innebär i praktiken ca 180 000 kronor inklusive material och drivmedel). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2016 och syftet är att stävja svartarbetet i byggbranschen.

Finns det undantag från det här?
Ja, det finns det. Om byggprojektet utförs för en privatperson behövs inte personalliggare. Lagkravet gäller bara då jobbet utförs för ett företag. Om arbetet utförs för en privatperson (till exempel en renovering av en sommarstuga) gäller inte lagen om elektronisk personalliggare, även om projektets värde överstiger 4 prisbasbelopp.

Vad är ID06 för något? Är det Personalliggaren?
ID06 är en typ av RFID-kort som är framtaget av Sveriges Byggindustrier som innehåller en visst typ av information, däribland personnummer, vilket företag man jobbar för och dylikt. En stor fördel med ID06-kortens standard är att de går att använda vid flera olika byggarbetsplatser och med flera olika system. Däremot krävs det inte att man har ett ID06-kort för att man ska uppfylla de krav på personalliggare som Skatteverket ställer.

Så vilka är då kraven på en elektronisk personalliggare?
Kraven på en elektronisk personalliggare är att den ska visa vilka som är (eller har varit) närvarande på en byggarbetsplats vid en viss tidpunkt. Det är också denna information Skatteverket begär ut vid sina kontroller Det finns inga krav på hur registreringen ska gå till. Moveniums system kan tack vare systemets molnlösning, registrera närvaro via app, dator, SMS och den fysiska regboxen. Allting hamnar i samma system och blir automatiskt indexerat och sökbart.

Vad händer om man inte följer lagen om elektronisk Personalliggare?
Skatteverket gör regelbundet oaviserade kontroller av byggarbetsplatser. Under 2016 valde skatteverket att hålla en mjukare linje då mycket var oklart om de nya reglerna och skatteverket ville “mjukstarta”. Under 2017 har dock Skatteverket valt att köra på en hårdare linje. Nu förväntas de ansvariga byggherrarna ha koll på vilka regler som gäller och följa dem.

Vilka belopp är det som gäller om man inte lever upp till kraven?
Ifall skatteverket gör kontroll på ens projekt och det visar sig att man inte lever upp till kraven begärs vite på följande belopp för respektive överträdelse/brist i dokumenteringen av personalnärvaro:

  • 2000 kronor per felregistrerad arbetare för en första överträdelse
  • Om byggherren inte har registrerat projektet utgår ett vite på upp till 25 000 kronor
  • I de fall då utrustning för att föra elektronisk Personalliggare eller Personalliggaren inte är tillgänglig för skatteverkets kontrollanter kan det bli böter på upp till 10 000 kronor.

Visma Construction Suites är ackrediterad av ID06 och lever upp till skatteverkets alla krav. Detta gör att ni som företag kan känna er trygga med att Personalliggaren vid behov kan leverera det som Skatteverket efterfrågar vid eventuell kontroll. Vi har byggt vår Personalliggare för att den ska vara så enkel som möjligt att använda. Vår lösning har stöd för underentreprenörer och det är dessutom möjligt att använda sig av Personalliggaren (för att leva upp till skatteverkets krav) simultant som man använder Tidrapportering för internt bruk – till exempel faktura- och lönehantering

För att göra ert bolags tidhantering ännu enklare har vi dessutom en Regbox. Med den installerad slipper man göra registreringen via app, dator eller sms. Istället håller man bara upp sitt ID06-kort eller sin RFID-tagg mot Regboxen.