Kundreferenser Visma Movenium

Kundreferenser

Faktureringen går numera på 30 sekunder!

Tällberg Byggservice AB har använt Visma Construction Suite (som tidigare hette Movenium) sedan januari 2015.

- Framförallt uppskattar vi TimeTracker då det är enkelt att använda och det går snabbt att hitta rätt timmar för lönehanteringen. Istället för att behöva åka runt hela Stockholm och samla in tidlapparna, stämma av om alla verkligen är med och gå igenom de när det är dags för lönehantering och fakturering, så får jag in allt dagligen automatiskt. Faktureringen går numera på 30 sekunder, det sparar enormt mycket tid. Säger Mikael Tallnäs vid företaget. 

Det har varit ett bra verktyg för att koordinera personalstyrkan. Jag kan snabbt se när de anställda är färdiga med ett projekt och skicka närmaste person till nästa projekt.

Samtidigt har det också underlättat tidrapporteringen för de anställda då de får koll på sina extratimmar och slipper tänka på tidlapparna.

Kort och gott, jag får koll på alla timmarna, det administrativa arbetet blir minimalt och jag får tid över till annat.