Kundreferenser Visma Movenium

Kundreferenser

Enkel personalliggare och smidigt att se närvarohistorik

LPT Construction är en byggföretag som primärt håller på med stambyten i Stockholms innerstad, även en del med innegårdar och tak. De har funnits sedan 2007, är tre delägare och har ett antal underentreprenörer till sitt förfogande.

Som lösning för sin personalliggare har de valt Visma Construction Suite (som tidigare hette Movenium). De är nöjda med enkelheten i programmet samt att smidigt kunna se närvarohistorik via stämpelklockan.

LPT Construction har använt personalliggaren sedan november 2015. Christoffer Jegendal, arbetsledare på LPT Construction, började titta på lösningar för detta strax innan och via sitt systerbolag LPS Fastigheter fick de rekommendationer om att kontakta Borislav Sinik på dåvarande Movenium, och ett första möte ägde rum i november. 

Det gick snabbt från beslut till start, med andra ord. 

”Mötet innebar en bra kontakt med en enkel och smidig lösning – tillräckligt enkel även för oss byggare!”, säger Christoffer Jegendal.

LPT Construction har valt att enbart använda stämpelklockan för alla sina användare – genom detta skapas struktur i att logga in och logga ut på plats. Ett nytt projekt, på riktigt, påbörjades 1 februari 2016.

En stor fördel man på LPT Construction ser med den digitala personalliggaren är att de på distans kan se att de anställda loggar in och ut som de ska, eller ifall de inte gör det.

”Under hösten har vi haft en testperiod för att lära oss, hantera och använda personalliggaren. Detta innebär även att vi har bättre kontroll på våra underentreprenörer”, förklarar Christoffer Jegendal.

Personalliggaren är den första lösningen i Visma Construction Suite som LPT Construction använt, och de har redan gett värdefull återkoppling om hur programmet fungerar. LPT Construction vill gärna vara med och testa och utveckla produkten för att få den ännu bättre.

”Samarbetet fungerar kanon! Boris har svarat på frågor, visat programmet och varit engagerad. Beroende på vilka behov vi har kan vi se på vilka andra möjligheter Visma har att erbjuda framöver”, avslutar Christoffer Jegendal.