Kundreferenser Visma Movenium

Kundreferenser

Valet av personalliggare avgjordes på bra stöd från supporten och välfungerande app

Leif (Leffe) Nilsson jobbar som teknisk förvaltare på Campus Roslagen, ett helägt kommunalt fastighetsbolag i Norrtälje, som förvaltar fd Luftvärnsregementet LV3 för att ombilda dessa till 360 studentlägenheter. Efter lagkravet för personalliggare i januari 2016 blev det aktuellt för dem att skaffa personalliggare för sina större projekt. Leffe gav uppdraget vidare till sin externa IT-avdelning, för att de skulle göra efterforskningar i vilka appar som fanns och för att ta fram en bra och välfungerande app.

IT-avdelningen återkom en vecka senare, med besked om att de hade testat bland annat personalliggaren i Visma Construction Suite (som då hette Movenium Personalliggare) i den uppsjö av appar som finns på marknaden idag. Lösningen fungerade bra och det stöd man fick vid kontakt med support uppskattades. 

– Det här kör vi på! berättar Leffe och beslutet var klart.

Leffe lyfter upp stödet han känner att han får av Vismas support (då Movenium) när han ringer och har frågor och behöver hjälp, och inser att det är många i dagsläget som söker kontakt med supporten. Han använder programmet som administratör och bjuder in UE-admin via inbjudningskoden i programmet. UE-admin löser sedan registreringen direkt med sina användare. Ibland hjälper han killarna direkt på bygget att registrera sig. Han inser även att det självklart är en inkörsperiod för alla nu i början efter att lagkravet blivit verklighet, och har en sund attityd till personalliggare:

– Det är bara att prova – det kan inte bli så tokigt!

Campus Roslagen har redan hunnit få besök av Skatteverket. Kontrollanten kom ut en dag i maj, och ville se personalliggaren. Leffe åkte då ut till bygget, och kunde visa upp närvarohistoriken direkt i appen. Skatteverket kunde direkt se att Campus Roslagen hade inloggning för de anställda samt att de hade programmet igång. Skatteverket var nöjda med vad de fick se, vilket bekräftades via brev efter besöket.