DHL Freight Kundnummer

Innan vi kan gå vidare med ansökan av ert nya kundnummer så att ni kan få våra fraktpriser och 20 dagars kredittid så måste ni fylla i och godkänna nedan.

Jag önskar kundnummer på DHL Freight för:

I och med att fakturan kommer att skickas direkt från Visma Advantage istället för DHL Freight så innebär det:

  • Att kredittiden från DHL försvinner
  • Att eventuell Autogiro och EDI fakturering upphör
  • Att alla eventuella avsteg försvinner
  • Att era befintliga kundnummer kommer att stängas 7 dagar efter att ni erhållit de nya.
Jag bekräftar att jag har förstått och tagit del av ovan.