Visma
Gör verksamheter mer effektiva

VISMAgazine kundtidning

Vismas kundtidning VISMAgazine ger dig aktuella reportage, intervjuer och fackartiklar.

Kan du inte se magasinet? Klicka här

Arkiv:

 

Utgivare: Visma i Sverige, telefon 0771-44 22 00, e-post red@vismagazine.se
Redaktion: Peter Carlsson (redaktör), Karin Forsman och Lars Fredell.
Frilansmedarbetare i detta nummer: Gunilla Johnsson Wennerberg och Jacob Härnqvist.
Grafisk form: Torbjörn Lagerwall. © Visma 2006-2012

Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras på Vismas webbplatser eller i annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering.