Vi håller öppet så ni kan hålla öppet

Covid-19 (SARS-CoV-2) är en stor utmaning för hela samhället, för såväl offentliga institutioner, företag som privatpersoner. Så här hjälper vi på Visma till så att din organisation kan stärka verksamheten och vara redo för framtiden.

Vad gör Visma med anledning av covid-19?

Uppdaterad 2020-03-12 kl. 12.00

Visma tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Till exempel:

  • Resor i tjänsten för våra medarbetare minimeras och digitala möten ska användas istället så ofta det är möjligt.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Interna evenemang och större möten som inte är kritiska skjuts på framtiden, eller ersätts med digitala möten.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde, eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  • Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.

I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera våra produkter och tjänster ska vi ta hänsyn till dem.

Visma jobbar lösningsorienterat för att säkerställa en trygg och stabil leverans framåt och om du som kund har frågor kring någon pågående leverans från Visma så rekommenderar vi att ta direkt kontakt med det Visma-bolag som du är kund till.

Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. Visma har som ett stort företag rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.

Denna text uppdateras kontinuerligt vid behov.