22 Mar 2024
Financials

Visma presenterar års- och hållbarhetsrapport för 2023

Rekordomsättning, stark kundtillväxt och fortsatt geografisk expansion.

Visma uppnådde en rekordhög omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, en tillväxt på 16 procent jämfört med 2022. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) slutade på 705 miljoner euro, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Koncernen hade över 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika i slutet av förra året, en ökning med mer än 300 000 jämfört med 2022.

Se höjdpunkterna och ladda ner årsrapporten här.

– Visma levererade ett starkt resultat och fortsatte sin expansion under 2023, trots ökad global osäkerhet relaterad till både militära konflikter och långsam ekonomisk tillväxt. Detta återspeglar till stor del att våra lösningar behövs både i goda och dåliga tider. Vi levererar verksamhetskritisk programvara till den privata och offentliga sektorn och stödjer vitala funktioner som möjliggör ett välfungerande och välmående samhälle, säger Merete Hverven, koncernchef på Visma.

Intäkter från prenumerationsbaserad SaaS (Software as a Service) stod för 72 procent av Vismas totala intäkter under 2023, jämfört med 68 procent under 2022.

– Mer än 86 procent av Vismas intäkter kommer nu från moderna, molnbaserade produkter och tjänster, vilket understryker den konkurrensfördel vi har skapat genom att tidigt investera i molnteknik, säger Hverven.

Vismas starka utveckling uppmärksammades i slutet av december 2023, med en aktietransaktion som värderade företaget till 19 miljarder euro.

Nya horisonter

Förutom en rekordhög organisk försäljningstillväxt var förvärv återigen en viktig drivkraft för Vismas tillväxt under 2023, med totalt 32 genomförda transaktioner.

Vissa förvärv stärkte koncernens position på befintliga marknader, till exempel Silverfin i Belgien, en ledande leverantör av programvara till redovisningsbranschen. Andra förvärv innebar Vismas första inträde i nya länder, som Moloni i Portugal och Payday på Island. I Sverige tog Visma klivet in i skolvärlden med förvärvet av Vklass och stärkte sig även inom workforce management (WFM) med förvärvet av TooEasy.

– Vi har nu expanderat vår verksamhet till 31 länder. Genom ständigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan mer än 180 Visma-bolag ser vi till att dra nytta av vår unika position som det största nätverket för SaaS-entreprenörer i Europa, säger Hverven.

Visma investerade totalt 495 miljoner euro i produktutveckling under 2023, vilket motsvarar 21 procent av koncernens totala omsättning. Ett viktigt mål i detta arbete är att förenkla och automatisera kritiska affärsprocesser, och här spelar artificiell intelligens (AI) en allt viktigare roll för att skapa mervärde för kunderna.

För närvarande pågår närmare 200 AI-initiativ i koncernen. Flera av dem har redan resulterat i nya produkter och funktioner som gör att både Visma och våra kunder kan arbeta smartare och mer effektivt.

Nya perspektiv

Idag lanserar Visma även sin hållbarhetsrapport för 2023, som beskriver koncernens arbete inom detta viktiga område.

Se höjdpunkterna och ladda ner hållbarhetsrapporten här.

Visma har under 2023 uppdaterat sin hållbarhetspolicy med fastställda mål för väsentliga områden, inklusive klimatmål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Detta innebär en halvering av företagets Scope 1- och marknadsbaserade Scope 2-utsläpp till 2030, och ett mål om att nå netto noll till 2040. 

Medarbetarengagemanget på Visma var fortsatt högt under 2023, och mätningar placerade företaget i den absoluta toppen av teknikbranschen.

– Vismas vision är att forma framtidens samhälle genom teknik, och hållbarhet är en integrerad del av hur vi arbetar på alla våra marknader. Vi kommer att fortsätta investera i våra medarbetare och främja en arbetsplats med mångfald och inkludering. Samtidigt vill vi vara en drivande kraft för att stödja mer hållbara metoder i hela värdekedjan för mjukvara, säger Hverven.
 

Nyckeltal för 2023

Euro i miljoner 2023 2022 Förändring
Omsättning 2 392 2 056 +16%
EBITDA 705 587 +20%
Justerat nettoresultat 391 330 +18%


För mer information, vänligen kontakta:
Yasmine Lundh, PR- och kommunikationsansvarig på Visma
Tfn: +4670 817 50 85

E-post: [email protected]

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, mer än 15 000 anställda och 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige