11 Apr 2024
Financials

Visma Amili rapporterar imponerande tillväxt trots lågkonjunktur

Visma Amili kliver in i 2024 med en imponerande omsättningstillväxt. Trots betydande investeringar i både organisation och teknisk infrastruktur, fortsätter bolaget att visa starka och hållbara resultat.

Som en stark aktör inom faktura-, påminnelse- och inkassohantering, med fokus på att lösa ekonomiska utmaningar för både företag och privatpersoner, har Visma Amili visat sig vara en pålitlig och stabil partner för såväl företag som myndigheter i en tid av osäkerhet och förändring.

 

Höjdpunkter från 2023

 

        Tvåsiffrig omsättningstillväxt för andra året i rad

        Fortsatt fokus på kundens kunder bidrar till hållbar kreditmarknad

        Bibehållen stark marginal trots stora investeringar

 

Tillväxten bekräftar värdet av det utvecklade produkterbjudandet

 

Visma Amili fortsätter att visa starka resultat med en omsättningstillväxt på 14% under 2023, vilket markerar andra året i rad med tvåsiffrig tillväxt. Bolaget fortsätter få starkt förtroende från offentlig sektor och expanderar samtidigt till nya segment. En nyckelfaktor är bolagets utvecklade produkterbjudande som resulterat i ett ökat antal kunder som väljer att integrera Visma Amilis lösningar redan från fakturastadiet.

 

Företag som nyttjar Visma Amilis fakturaservice drar nytta av flera fördelar, inklusive snabbare betalningar och förbättrad likviditet. Vidare frigör Visma Amilis helhetslösning tid för kunderna, vilket gör det möjligt att fokusera mer på sin kärnverksamhet och öppnar upp för framtida tillväxt.

 

– Våra kunder vill inte ägna sig åt kravhantering, men måste få betalt för sina tjänster. När fler kunder använder oss redan på fakturastadiet skapar vi en stabil och hållbar affärsmodell som gynnar både oss och våra kunder, säger Magnus Månsson, vd på Visma Amili.

 

Kundcentrerad utveckling bidrar till sund kreditmarknad

 

Det gångna året har Visma Amili lagt särskild vikt vid att stödja en sund och hållbar kreditmarknad genom att rikta uppmärksamheten mot sina kunders kunder. Satsningen har lett till en genomsnittlig kundnöjdhet på över fyra av fem hos bolagets kundtjänst.

 

En central del av kundupplevelsen är den tekniska infrastrukturen. Det inkluderar ett egenutvecklat gränssnitt som möjliggör 24/7 tillgänglighet, tillgång till flera olika betalningsmetoder och realtidsåterkoppling på över 70 olika språk. Dessutom har bolaget centraliserat sitt kontaktcenter till huvudkontoret i Helsingborg och investerat i intern kompetensutveckling för att förbättra kundupplevelsen ytterligare. Genom att hantera uteblivna betalningar på ett schysst och effektivt sätt visar Visma Amili sitt engagemang för en sund och hållbar kreditmarknad.

 

– Vi är en del av lösningen, inte en förvärrande faktor i ekonomisk utsatthet. Vårt uppdrag är att främja en sund och hållbar kreditmarknad och våra satsningar speglar vårt engagemang för att uppnå det målet, säger Magnus.

 

Behåller stark marginal trots stora investeringar

 

Visma Amili har sedan pandemin genomgått en betydande transformationsresa för att stärka sitt erbjudande och förbättra kundupplevelsen. Genom att lansera den egenutvecklade plattformen Amili och genomföra en omfattande varumärkesförändring tillsammans med de nordiska systerbolagen, gör bolaget en tydlig markering.

 

Som en del av Visma-koncernen, en ledande leverantör av affärskritisk mjukvara med över 200 bolag i 20 länder, har Visma Amili tillgång till en global kompetensbas och resurser som förstärker deras tekniska utveckling. Det möjliggör för bolaget att erbjuda både effektivare och säkrare produkter till sina kunder.

 

Visma Amili vill utmana branschen och ta positionen som framstående leverantör av molnbaserade faktura-, påminnelse- och inkassolösningar. Trots de stora investeringarna under 2023 bibehåller Visma Amili en stark marginal på 24%.

 

Om Visma Amili

Visma Amili optimerar företags och offentliga aktörers ekonomiska flöden, från utgående faktura till inkommande betalning. Med säte i Helsingborg och över 120 medarbetare, erbjuder bolaget en smidig och omfattande lösning, byggd på Vismas välbeprövade faktura-, påminnelse- och inkassoservice. Besök oss på amili.se

 

Om Visma

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, 15 000 anställda och 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Nathalie Kinell, Commercial Director på Visma Amili AB

E-post: [email protected]


Magnus Månsson, Managing Director på Visma Amili AB

E-post: [email protected]

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige