22 Mar 2023
Financials

Strategiskt fokus och rekordstora investeringar - Vismas årsrapport 2022

Visma levererar ett starkt resultat för 2022 och kombinerar lönsam tillväxt med rekordinvesteringar inom både produktutveckling och förvärv, en bra grund för fortsatt expansion inom molnprogramvaror.

Visma redovisar en omsättning på 2,1 miljarder euro för 2022, en ökning med 19 procent jämfört med 2021. Intäkterna från SaaS (Software as a Service) och relaterade molntjänster motsvarar 85 procent av koncernens omsättning 2022, en ökning från 81 procent 2021. EBITDA för helåret var 587 miljoner euro, en ökning med 11 procent jämfört med 2021.

Visma har idag över 1,4 miljoner kunder i Europa och Latinamerika, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Närmare 22 miljoner e-fakturor och 11 miljoner lönespecar går via Vismas system varje månad. 

- Visma kommer att fortsätta göra det vi är bäst på. Vi utvecklar programvara som automatiserar och förenklar administration både i privat och offentlig sektor. Därmed bidrar vi till mer effektiva samhällen, säger Merete Hverven, Vismas CEO.

Se höjdpunkterna och ladda ner rapporten

Rekordstora investeringar

Under 2022 avyttrade Visma sin verksamhet inom IT-konsulttjänster och Cloud Infrastructure Services (CIS). Därmed renodlade bolaget sin verksamhet och stärkte sitt strategiska fokus kring SaaS och standardiserad programvara ytterligare. Visma återinvesterar intäkterna från dessa försäljningar i nya tillväxtområden inom sitt stategiska fokus. 

Förvärv av mjukvarubolag är en central del i Vismas tillväxtstrategi och gör det möjligt att expandera och förbättra lösningar både på existerande och nya marknader. Under 2022 förvärvade Visma totalt 42 bolag i åtta länder för en rekordhög totalsumma på 1,1 miljarder euro. Bland dessa finns koncernens första förvärv i Frankrike och Tyskland.

För att möta våra kunders förväntan på säker, effektiv och användarvänlig programvara, investerade Visma 424 miljoner euro i produktutveckling under 2022. Detta motsvarar närmare 21 procent av koncernens totala omsättning, en andel som är bland de högsta i mjukvarubranschen.

Ett exempel på en sådan investering under 2022 var etableringen av Vismas nionde kompetenscenter, “Visma Tech Portugal”, i staden Porto. Centret kommer att fungera som en hub för innovation inom cybersäkerhet, AI, produktdesign och andra områden.

- Vi använder oss av AI och maskininlärning för att öka våra kunders effektivitet och konkurrenskraft. Förutom detta fokuserar vi också på att koppla samman produkter och lösningar via API:er för att säkerställa att våra kunder har en sömlös integration mellan deras olika bolagsfunktioner, tillägger Hverven.

Digital transformation

Även om 2022 var ett år som präglades av ökad ekonomisk osäkerhet för många bolag och kunder fortsätter Visma att se en stor tillväxtpotential för sina produkter inom affärskritisk programvara i molnet.

Endast 34 procent av alla företag inom EU använder sig av molnbaserade datatjänster, enligt The Digital Economy and Society Index (DESI). DESI identifierar också en stor skillnad mellan stora bolag och små- och medelstora bolag (SME) vad gäller att använda grundläggande digitala lösningar, tex. ERP och e-handel.

För att nå målet på att 75 procent av alla bolag ska använda sig av moln- eller annan mer avancerad teknik år 2030, har EU avsatt 127 miljarder euro till digitala reformer och investeringar. 

Mer än hälften av den summan ska användas till att digitalisera offentlig verksamhet och små- och medelstora bolag. Inom dessa segment har Visma en ledande ställning.

- Europas resa mot molnet har bara börjat och vi ser stor potential för att jobba smartare och mer effektivt med digitala lösningar. Vi förväntar oss därför fortsatt stark efterfrågan på affärskritiska programvaror under de kommande åren, säger Hverven.

Nyckeltal för 2022

Euro i miljoner 2022 2021* Förändring
Omsättning 2 056 1 726 +19 %
EBITDA 587 529 +11 %
Nettoinkomst från löpande drift 161 58 +178 %

*Justerade efter försäljningen av IT-konsultverksamheten och Cloud Infrastructure Services (CIS)

För mer information, kontakta gärna:
Malin Carlson, PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige

Om Visma

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,06 miljarder euro under 2022, 14 000 anställda och 1,4 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige