20 Mar 2024
Software

Coop väljer Visma Proceedo och Vakanta för att optimera konsultinköp

Nu stärker Coop sina processer för indirekta inköp genom att integrera Vakanta, ett systemstöd för konsultinköp, med sitt befintliga inköpssystem Proceedo. Denna effektiva lösning ger organisationen ökad transparens och bättre möjligheter till uppföljning.

Visma Proceedo

Visma Proceedo levererar ett komplett systemstöd för affärsprocessen Purchase to Pay, som omfattar alla steg från inköp av varor eller tjänster till betalning. Genom partnerskapet med Vakanta kan företag och organisationer nu dra nytta av ett integrerat systemstöd för konsult- och tjänsteinköp, vilket ger en mer sammanhållen och effektiv process.

Stefan Norr, vd för Visma Proceedo, ser fram emot det nya partnerskapet och säger:
– Coop Sverige AB har länge legat i framkant när vi tittar på deras inköpsprocesser och kontroll över sina indirekta inköp. Denna satsning bekräftar att både organisation och ledning har förstått nästa steg. Det ska bli spännande att se utvecklingen när Proceedo och Vakanta tillsammans hjälper Coop till en ökad kontroll kring konsultinköpen.

Trots den väl fungerande affärsprocessen Purchase to Pay för indirekta inköp i svenska företag, kämpar många privata bolag med att hantera konsultkostnaderna. Dessa kan utgöra upp till 40% av de totala personalkostnaderna och leder i många fall till okontrollerade inköp av stora belopp, eftersom en systematisk och kontrollerad process ofta saknas.

Vakanta möjliggör en mer exakt behovsanalys för att säkerställa rätt kompetens, kostnader och struktur för efterlevnad av lagar vid varje tillfälle. Genom Proceedo och Vakanta automatiseras processen och transparens säkras, vilket frigör resurser och underlättar utvärdering och övervakning av projektets framsteg.

Johan Hanson, vd för Vakanta, tillägger:
– Vi är oerhört stolta över att i samarbete med Visma Proceedo ha vunnit Coops förtroende. Detta gemensamma projekt har inte bara varit givande i sig, utan har även gett oss värdefulla insikter för det fortsatta samarbetet.

Martin Hansson, inköpschef för indirekta inköp på Coop Sverige AB, kommenterar beslutet: 
– Coop Sverige AB har sedan länge ett högt kostnadsfokus för våra indirekta inköp. Att integrera ett systemstöd för konsultinköp med vårt befintliga inköpssystem kändes självklart eftersom vi vill ha en väg in till alla inköp. Under testperioden såg vi tydligt hur Proceedo och Vakanta fungerar tillsammans, vilka värden det tillför, och därmed också hur vi vill jobba med denna typ av inköp framöver. 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Norr, vd Visma Proceedo
Tfn: +46 733 98 11 55
E-post: [email protected]

Erica Masman, Director Customer Success Visma Proceedo
Tfn: +46 72 572 73 96
E-post: [email protected]

Niklas Fehrm, Vakanta, Investor and Go to Market responsible
E-post: [email protected]

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,06 miljarder euro under 2022, 15 000 anställda och 1,7 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige