Uppgradera, byta eller vänta?

Om vägvalen kring ekonomi- och affärssystem och förändringsresan ni kan göra vid ett skifte

Att välja ekonomi- och affärssystem är ett stort och viktigt beslut, men också komplext. Hur kommer man fram till vilken lösning som är rätt? Och hur säkerställer man en lyckad implementering i verksamheten?

Under detta seminarium hjälper vi dig som står inför beslut om förändring, eller funderar över era alternativ, med verktyg och vägledande frågeställningar.

Ta del av svenska företags erfarenheter
Vi delar också insikter och slutsatser från vår nyligen genomförda undersökning Vad avgör ett lyckat ekonomi- och affärssystemprojekt? Rapporten baserad på undersökningen bygger på svar från 200 personer som under de senaste fem åren genomfört ett ekonomi-/affärssystemskifte i sin verksamhet.

Hör bland annat om

  • Valet av affärssystem - ett verksamhetskritiskt beslut.

  • Vilka funktioner bör ni ha i ert affärssystem, och vad är “nice to have” för just er verksamhet? 
  • Hur väljer man system? De avgörande skillnaderna mellan att utgå från hur ni jobbar idag, eller att ändra sitt sätt att jobba efter vad som är möjligt?
  • För- och nackdelar med uppgradering. När är uppgradering mer konstgjort andning än en väg framåt? Vilka alternativ har ni?

  • Att välja nytt. Vilka fördelar får ni med ett nytt system? Och hur kan inbyggd funktionalitet såsom beslutsstöd, BI, koncernrapportering och budget lyfta er verksamhet?


Evenemanget är ett samarbete mellan Meritmind och Visma Software.

Talare
Nina Sjödin, Rådgivningskonsult Meritmind
Niclas Nässlander, Vice President Marketing Visma Software

I samarbete med:Alla tillfällen har genomförts.