Kunddagarna Medvind WFM

Scrolla nedåt för att se mer info om de olika passen

tisdag 28 november

09:30-10:15 Registrering & välkomstfika
10:15-11:00 Välkommen inkl. introduktion
11:05-11:50 Hänt sen sist
12:00-12:30 Nyfiken på
12:30-13:30 LUNCH
13:30-14:15 Parallella pass
14:25-14:55 Nyfiken på pass
15:05-15:30 Bikupor med övergång till fika
15:30-16:00 Eftermiddagsfika
16:00-17:00 Inspirationsföreläsare
17:00-19:00 Incheckning och fri tid
19:00-19:30 Mingel
19:30-00:00 Middag med underhållning & DJ

onsdag 29 november

08:45-08:50 Godmorgon och vad händer idag 

08:50-09:45 Framtidspass 

09:45-10:10 Förmiddagsfika 

10:10-10:55 Parallella pass 
Klient till webb (Kungsholmen 2)
Utveckling Medarbetarwebb 2.0 (Kungsholmen 1)
Strategisk personalplanering (Courtyard 2&3)
Ambea - Hur utbildar man egentligen andra och hur är det att leda utan ett formellt personalansvar? (Courtyard 6&7)

11:05-11:50 Parallella pass
Utveckling Vikariemodulen 2.0 (Kungsholmen 2)
Roll som Systemförvaltare (Kungsholmen 1)
Strategisk personalplanering (Courtyard 2&3)
Nyckeltal (Courtyard 6&7)

12:00-12:30 Nyfiken på pass
Vakansplanering och ersättarplanering (Kungsholmen 2)
Nyfiken på - AutoSchema (Kungsholmen 1)
Aktivitetsplanering (Courtyard 2&3)
Säkerhet (Courtyard 6&7)

12:30-13:30 LUNCH

13:30-14:15 Parallella pass
Nya regler för dygnsvila (Kungsholmen 2)
Klient till webb (Kungsholmen 1)
AutoSchema (Courtyard 2&3)
Ambea - Hur utbildar man egentligen andra och hur är det att leda utan ett formellt personalansvar? (Courtyard 6&7)

14:30-15:15 Avslut av Kunddagarna

15:15-16:00 Fika to go

Pass

Nyfiken på - Avancerat urval
Funktionen för avancerat urval eller samplanering som den ofta kallas. Vad är det för något och vilka möjligheter öppnar den upp för att jobba med olika bemanningsöversikter utefter situation.

Nyfiken på - Customer Success
Service Center blir Customer Success
Vad kan vi göra för att stötta er kunder, vi kommer prata om vår systemförvaltartjänst, våra service paket och även om hur vi framåt tänker att vi ska komma närmare er kunder som är i förvaltning.

Nyfiken på - Projekttidsredovisning
Medvinds modul för projekttidsredovisning och uppföljning, hur kan den hjälpa er så att tidrapportering görs på ett ställe och inte i flera system. 

Nyfiken på - SaaS
Vad innebär det att ha Medvind i molnet? Häng med när vi berättar mer om hur det fungerar när vi driftar Medvind åt er.

Nyfiken på - Medvind teknik 2024 
Vad händer på tekniksidan av Medvind 2024? På detta pass kommer det att pratas stämpling, Single Sign On och On-Prem drift med mera.

Nyfiken på - Lärarhantering
Vi går igenom Medvinds modul för hantering av lärarnas årsarbetstid och hur den kan hjälpa er att stämma av så att arbetstiden är korrekt under läsåret.

Nyfiken på - Schemaläggning med avstämningsperioder
Hur fungerar det att arbeta med avstämningsperioder i Medvind och hur du kan använda avstämningsperioder för att dölja ett grundschema som är under konstruktion.

Nyfiken på - Brukarmodul/FK-rapportering
Medvinds brukarmodul som används för tidrapportering inom personlig assistans - hur fungerar den och hur kan den hjälpa er att säkerställa att tidrapporterna till Försäkringskassan är korrekta. Häng med på ett pass där vi förklarar hur den fungerar. 

Nyfiken på - Vakansplanering och ersättarplanering
Det finns många olika sätt att hantera vakanser och ersättare i Medvind. Under detta pass kommer vi att fokusera på modulen för vakansplanering inkl. passmarknad och kandidathantering samt ersättarplaneringen.

Nyfiken på - Aktivitetsplanering
Medvinds modul för aktivitetsplanering öppnar upp för att se uppgifter på ett grafiskt sätt - hur fungerar modulen och vilka möjligheter att jobba med uppgifter får ni med hjälp av den?

Nyfiken på - Säkerhet
Vi går igenom hur Visma jobbar med säkerhet  - både ur ett övergripande Visma perspektiv men också hur vi säkerställer det i produkten. 

Nyfiken på - AutoSchema
Hur fungerar modulen för automatisk schemagenerering med hjälp av AI och hur kan den stötta er i ert daglig arbete?

Parallellt Pass - Utveckling Medarbetarwebb 2.0
Medarbetarwebben kommer att få ett förändrat gränssnitt - häng med på ett pass där vi berättar mer om våra planer, visar upp det vi hittils har gjort och hur vi kommer att jobba tillsammans med er kunder för att ge era medarbetare den bästa användarupplevelsen.

Parallellt Pass - Roll som Systemförvaltare
Ett pass där vi fokuserar på systemförvaltarens roll. Vad gör en systemförvaltare och vad kan systemförvaltaren göra själv i Medvind?

Parallellt Pass - AutoSchema - Räddningstjänsten i Södertörn
Ricardo från räddningstjänsten i Södertörn delar med sig om deras resa i implementeringen av AutoSchema. Han kommer bland annnat berätta lite om arbetsplatsen, valet av autoschema, nuläget och framtida planerade steg.

Parallellt Pass - Nyckeltal
Vilka nyckeltal är relevanta? Häng med på ett utforskande pass där vi vill tillsammans med er tar fram vilka nyckeltal som är relevanta inom schemaläggning och bemanning. 

Parallellt Pass - Utveckling Medarbetarwebb 2.0
Medarbetarwebben kommer att få ett förändrat gränssnitt - häng med på ett pass där vi berättar mer om våra planer, visar upp det vi hittils har gjort och hur vi kommer att jobba tillsammans med er kunder för att ge era medarbetare den bästa användarupplevelsen.

Parallellt Pass - Strategisk personalplanering (dubbelpass)
Ett pass där vi går igenom bemanningsprocessens 4 olika delar samt där ni som kunder också kommer att få delta i en workshop för att skapa en bemanningsprocessen för en fiktiv verksamhet. Resultatet av gruppens egen skapade bemanningsprocess redovisas sedan för samtliga som deltar i passet.

Parallellt Pass - Klient till webb
Mer och mer går att göra från webben och mobilen. Vi går igenom funktioner och fördelar med Medvinds webbgränssnitt. 

Parallellt Pass -  Roll som Planerare
Ett pass där vi fokuserar på de roller inom er organisation som jobbar mer aktivt i Medvind inom olika steg av bemanningsprocessen. Hur kan Medvind hjälpa till att följa upp nyckeltal för att förbättra personalplaneringen inom organisationen. 

Parallellt Pass - Utveckling Vikariemodulen 2.0
Förra årets kunddagar pratade vi om vikariemodulens flytt till webben - men hur har det gått och vad är resultatet? Vi kommer under detta pass att presentera både modulen i sig men också hur processen har varit för att jobba fram den. 

Parallellt Pass - Ambea - Hur utbildar man egentligen andra och hur är 
det att leda utan ett formellt personalansvar?
Ambea delar med sig av några tips och berättar mer om de utbildningar som de erbjuder för att trygga utbildare som utbildar andra och gruppledare som inte har ett formellt personalansvar men ändå har en ledande roll i verksamheten. 

Nya regler för dygnsvila
Vi kommer att ge en kort sammanfattning av vad som har hänt kopplat till de nya reglerna avseende dygnsvila för kunder som tillämpar Allmänna Bestämmelser och ta en framtidsspaning för planerad utveckling. Även om just ditt avtalsområde inte omfattas av Allmänna Bestämmelser så är du välkommen på detta pass då detta är funktionalitet som kan nyttjas av alla. Delar av passet kommer bedrivas i dialogform