10-frågor-svar-rättslig-grund.svg

10 frågor och svar om rättslig grund

Det finns sex olika rättsliga grunder och för att du ska få behandla personuppgifter måste du använda en av dessa grunder. Men det är inte alltid helt enkelt att veta vilken du får välja, eller om behandlingen ens är laglig till att börja med. I detta faktablad har vi tagit några frågor som är inskickade i Privacy Expert och besvarade av våra dataskyddsexperter.

Några frågorna som besvaras i detta faktablad är:

  • Vilken rättslig grund kan jag använda mig av vid marknadsföring?
  • Är det möjligt att behandla personnummer med stöd av ett berättigat intresse?
  • Kan ett muntligt avtal åberopas om man vill använda avtalssituationen som rättslig grund?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.