Tillbaka till huvudmeny

Nyckeltal du bör ha kontroll på som tjänsteföretag – del 2

Lönsamhet och uppföljning i projekt är kanske inte den viktigaste konkurrensfaktorn för tjänsteföretag, men det är definitivt den viktigaste faktorn om bolaget ska överleva eller inte.

Medeltimpris är ett nyckeltal. Bild: Freepik
Designed by Freepik

I förra blogginlägget om nyckeltal för tjänsteföretag gick vi igenom Vinstmarginal och Upparbetning %. I detta inlägg går vi igenom ytterligare tre viktiga nyckeltal, nämligen Debiteringsgrad, Medeltimpris och Pålägg på lön.

Debiteringsgrad (debiterbar tid/närvarotid)
Detta är ett av de mest centrala begreppen som existerar i en konsultverksamhet, dock kan innebörden av täljare och nämnare skilja sig åt. I detta exempel har vi valt att illustrera det med debiterbar tid genom närvarotid. Begreppet ger ett bra övergripande svar, förutsatt att man har sin prissättning i ordning. Hur pass välbelagda är våra konsulter och når de upp till de mål vi satt på dem? I ett branschspecifikt ERP system kan man även jobba med flaggningar i form av t ex färgskalor och mätare på både enskilda individer och grupper, likt vilkorsstyrd formatering i Excel.

Medeltimpris (arvode/debiterbara timmar)
Medeltimpris är det faktiska snittpriset som en konsult eller avdelning har på ett projekt, större åtagande eller på mer övergripande nivå som resultatenhet eller bolaget som helhet. Om vi tittar på begreppet utifrån en enskild individ skulle det kunna vara så att en konsult bär en timtaxa á 1250 kronor. Dock kanske det visar sig att många av hens timmar blivit satta som icke debiterbara – vilket får till följd att medeltimpriset enbart visar 950 kronor. I takt med att timmarna blir flaggade som icke debiterbara reduceras även medeltimpriset, vilket ger en indikation till en chef att titta närmare på dessa avvikelser. Kort sammanfattat kan man säga att det inte är skäligt att en chef ska behöva skrolla upp och ner i Excellistor, eller lusläsa fakturor för att få tag i denna information, då det skulle vara tidsförödande och sakna all form av överblick. Genom att istället visualisera ett enskilt värde på ett projekt, individ eller resultatenhet får chefen en direkt överblick.

Pålägg på lön (medeltimpris/lönekostnad per timme)
Slutligen kommer vi till differensen eller påläggsfaktorn mellan total genomsnittskostnad och total genomsnittsintäkt inom ett givet antal parametrar (t.ex. år, månad eller projekt) för en anställd och speglar således produktivitetsutfallet per anställd eller produktivitetsfrekvens. Vad har vi för lönekostnad och påslag på den anställde? Förfinat begrepp kan även innehålla OH-påslag förutsatt att man räknar detta på anställd och arbetad timme.

Genom rätt uppföljning kan du och din tjänsteorganisation öka lönsamheten. Läs mer om uppföljning och nyckeltal i vår kostnadsfria guide “Lönsamhet och uppföljning i alla led”.

Hämta guide

Mest populära