Tillbaka till huvudmeny

Nyckeltal du bör ha kontroll på som tjänsteföretag – del 1

Det startas allt fler tjänsteföretag i Sverige men det är omöjligt att säga att en specifik uträkning eller ett specifikt nyckeltal är applicerbart
på alla verksamheter. Därför gäller det alltså att även se bakom nyckeltalet. Vi ger två exempel!

Nyckeltal för tjänsteföretag. Bild: Freepik
Designed by Freepik

Det är omöjligt att säga att en specifik uträkning eller ett specifikt nyckeltal är applicerbart på alla verksamheter. Ett konkret exempel är det högst ”generella” nyckeltalet debiteringsgrad, vilket kan innebär olika saker för olika kunder, beroende på hur affärsmodellen ser ut. Det gäller alltså att även se bakom nyckeltalet. Nedan är exempel på två nyckeltal som kan hjälpa till att göra just detta.

Vinstmarginal (kalkylerat resultat/upparbetat)
Även om vi har en väldigt fin upparbetning (dvs. bokförda timmar på projektet x aktuella timpriser) är inte detta en garant för att vi kommer göra ett bra resultat i slutändan. Om vi enbart har bemannat projektet med dyra seniorkonsulter och har en tämligen blygsam timprislista påverkar detta de facto resultatet på projektet. Vidare kanske ett projekt dras med dyra och höga utläggskostnader (t.ex. resor och material) som vi inte kan fakturera ut till kund, vilket då givetvis påverkar marginalen negativt. Genom att tillgängliggöra en siffra – vinstmarginalen på ett tydligt och enkelt sätt kan således en projektledare direkt agera om något inte stämmer.

Upparbetning % (total upparbetning/budgeterat värde)
Om projektets karaktär är fastprisuppdrag eller budgeterade åtaganden är upparbetningen kritisk för projektledaren. Dock har det även blivit vanligare i projekt med så kallad löpande räkning att även sätta någon form av estimat på åtagandet. Men om vi exemplifierar med ett fastprisåtagande är det centralt att kunna få signaler när upparbetningen börjar närma sig t.ex. 80 % av totalvärdet eller liknande. Ett branschanpassat affärssystem möjliggör för detta, utan manuell handpåläggning. På så sätt kan projektledaren ha ett proaktivt förhållningssätt till tidsåtgången och även löpande göra eventuella justeringar, alternativt omförhandla värdet utan att få en kalldusch på slutet när projektet ska avslutas och stängas.

Vill du lära dig mer om hur du och ditt företag kan få bättre uppföljning? Hämta vår kostnadsfria guide som ger dig fler nyttiga nyckeltal och tips.

Hämta guide

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.