Traditionell vs modern CFO

Vem är du?
Och, vem står med dig?