Visma Draftits portaler

Det här dokumentet beskriver hur Visma Draftits portaler uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är portalerna?

Vi är medvetna om att delar av portalerna inte är helt tillgängliga. För vissa andra delar av portalerna kan vi inte garantera tillgängligheten, eftersom våra kunder har möjlighet att göra egna anpassningar och lägga till eget innehåll.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga
Användning med nedsatt synförmåga
Användning med nedsatt färgseende
Användning utan hörsel
Användning med nedsatt hörsel
Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
Användning med nedsatt rörlighet
Användning med känslighet för flimmer
Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av en portal?

Om du behöver innehåll från en portal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra portalernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
 • Innehåll som inte är text kan sakna textalternativ som tjänar samma syfte
 • Video kan sakna alternativ
 • Syntolkning kan saknas
 • Syntolkning av förinspelat material kan saknas
 • Information, struktur och relationer kan förmedlas enbart genom presentation
 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Det kan saknas sätt att kontrollera ljud
 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Möjlighet att hoppa över grupperat innehåll saknas.
 • Sidtitlar kan vara missvisande
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Rubriker och ledtexter kan vara missvisande
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Information om språk kan saknas
 • Information om språkförändringar kan saknas
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Ledtexter och instruktioner kan saknas
 • Förslag vid felhantering saknas
 • Parsning kan vara ofullständig
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.
Problem vid användning med nedsatt synförmåga
 • Innehåll som inte är text kan sakna textalternativ som tjänar samma syfte
 • Video kan sakna alternativ
 • Syfte med inmatningsfält kan saknas
 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Textkontrasten kan vara för låg
 • Kontrasten i användargränssnitt och för grafiska objekt kan vara för låg
 • Popup-fönster kan förekomma
 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Möjlighet att hoppa över grupperat innehåll saknas.
 • Sidtitlar kan vara missvisande
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Rubriker och ledtexter kan vara missvisande
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Ledtexter och instruktioner kan saknas
 • Förslag vid felhantering saknas
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.
Problem vid användning med nedsatt färgseende
 • Färg kan användas som det enda visuella sättet att använda information
 • Textkontrasten kan vara för låg
 • Kontrasten i användargränssnitt och för grafiska objekt kan vara för låg
 • Förebyggande av fel kan saknas
 • Vissa sidor lever inte upp till kraven om statusmeddelanden.
Problem vid användning utan hörsel
 • Ljud kan sakna alternativ
 • Textbeskrivningar till förinspelat material kan saknas
 • Textbeskrivningar av direktsänt material kan saknas
Problem vid användning med nedsatt hörsel
 • Ljud kan sakna alternativ
 • Textbeskrivningar till förinspelat material kan saknas
 • Textbeskrivningar av direktsänt material kan saknas
 • Det kan saknas sätt att kontrollera ljud
Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Vissa sidor har otillräckligt stöd för tangentbordsstyrning.
 • Vissa sidor innehåller tangentbordsfällor.
 • Funktioner för att pausa/stoppa/dölja innehåll kan saknas
 • Vissa sidor har en felaktig fokusordning.
 • Syftet med länkar kan saknas
 • Det finns endast ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning webbsidor.
 • Vissa sidor saknar indikationer för tangentbordsfokus.
 • Den visuellt presenterade texten i det automatiskt tydliggjorda namnet kan saknas för komponenter i användargränssnitt som har ledtexter som innehåller text eller bilder av text
 • Där innehållet kräver inmatning från användaren kan ledtexter och instruktioner saknas
Problem vid användning med nedsatt rörlighet
 • Den visuellt presenterade texten i det automatiskt tydliggjorda namnet kan saknas för komponenter i användargränssnitt som har ledtexter som innehåller text eller bilder av text
Problem vid användning med känslighet för flimmer
 • Flimrande innehåll kan förekomma
Problem vid användning med kognitiv nedsättning
 • Popup-fönster kan förekomma

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av inloggad.draftit.se.

Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 december 2021.