Webbinarium - Trygghet och studiero

I detta webbinarium fokuserar vi på skollagens regler om trygghet och studiero i skolan. Vi tar upp de nya reglerna som trätt i kraft samt rättsfall och myndighetsbeslut som har samband med området.

Detta webbinarium besvarar frågor som: 

  • Vad innebär egentligen de nya reglerna avseende mobiltelefoner?
  • När kan man använda sig av kvarsittning?
  • Måste en lärare ingripa vid ett slagsmål?

Föreläsare: Nina Nilsson Rådeström

Förutom juridisk expert hos oss på Visma Draftit är Nina Nilsson Rådeström till vardags adjunkt vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Hon utbildar även på rektorsprogrammet sedan 2010 och är medförfattare till flertal böcker inom skoljuridik. 

Köp webbinariet för 490 kronor exkl. moms.

När du köper Webbinarium godkänner du Draftit AB:s tjänsteavtal.

Godkänn avtal