Visselblåsning-dataskydd-shape-faktablad.svg

Visselblåsning utifrån ett dataskyddsperspektiv

Visselblåsning kan kopplas till dataskyddsområdet på flera sätt, och därför är det bra för den som arbetar som till exempel dataskyddsombud att ha viss kunskap om visselblåsarlagen. I det här faktabladet får du veta mer om:

  • Vad visselblåsarlagen syftar till
  • Hur visselblåsarlagen hänger ihop med GDPR
  • Vilka regler om personuppgifter som finns i visselblåsarlagen