kunskap-video-skolledning-expert-nova

Demovisning av Skolledning Expert

Upptäck ett digitalt kompetensstöd för rektorer och skolchefer

Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska verksamheten, vara en god chef och stöd för dina medarbetare. Med Skolledning Expert får du en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument som berör skolan.

Vill du också veta hur Skolledning Expert på ett smart sätt kan hjälpa till i ditt dagliga arbete?