kunskap-video-krankande-behandling-incident.png

Demovisning av verktyget som hanterar kränkande behandling i skolan

Vi går igenom Kränkande behandling Incident. Ett verktyg för att hantera, åtgärda och förebygga kränkande behandling i skolan. Verktyget hjälper dig att hålla koll på alla steg i processen - från anmälan till åtgärd och uppföljning. Givetvis får du en påminnelse om ett ärende blir liggande för länge.

Skolan ska vara en trygg plats och ingen ska behöva utstå kränkningar eller mobbning. Se hur Kränkande behandling Incident hjälper er!