personuppgiftsansvarig-shape-faktablad.svg

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Enligt GDPR är den organisation personuppgiftsansvarig som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Det kan ibland vara svårt att avgöra vem som är personuppgiftsansvarig för en behandling, men det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

I faktabladet besvarar vi frågor som:

  • Vem är personuppgiftsansvarig i olika typer av verksamheter? 
  • Vad är den personuppgiftsansvariges ansvar? 
  • Hur ska gemensamt personuppgiftsansvar hanteras? 

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.