tillsynsansvar-shape-faktablad.svg

Vanliga frågor om tillsynsansvar

I förskolan, skolan och fritidshemmet har personalen ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver, inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Tillsynsansvaret varierar i omfattning beroende på barnets ålder och mognad samt övriga omständigheter.

I detta faktablad har vi sammanställt 8 vanliga frågor om tillsyn i förskolan, skolan och fritidshemmet.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.