tillsynsansvar-shape-faktablad.svg

Vanliga frågor om tillsynsansvar

I förskolan, skolan och fritidshemmet har personalen ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver, inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Tillsynsansvaret varierar i omfattning beroende på barnets ålder och mognad samt övriga omständigheter.

I detta faktablad har vi sammanställt 8 vanliga frågor om tillsyn i förskolan, skolan och fritidshemmet.