10-fragor-och-svar-om-betyggsattning-shape-faktablad.svg

Experten förklarar: 10 vanliga frågor om betygssättning

När man som vi arbetar med frågor inom skolrätt och skolledning dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna och vissa är vanligare än andra.

I detta faktablad har vi sammanställt vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut.

Exempel på frågor som vi går igenom:

  • Har eleven rätt att läsa om eller pröva en kurs med ett godkänt betyg på gymnasieskolan eller på kommunal vuxenutbildning?
  • Hur agerar jag som rektor då det i slutet av terminen kommer fram att en elev har släktskap till betygsättande lärare? Får läraren sätta betyg på denna elev?
  • En elev i årskurs 9 har dyslexi. På vilket sätt skall vi förhålla oss vid betygsättning inför slutbetyg i årskurs 9?