10-fragor-och-svar-om-betyggsattning-shape-faktablad.svg

Experten förklarar: 10 vanliga frågor om betygssättning

När man som vi arbetar med frågor inom skolrätt och skolledning dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna och vissa är vanligare än andra.

I detta faktablad har vi sammanställt vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut.

Exempel på frågor som vi går igenom:

  • Har eleven rätt att läsa om eller pröva en kurs med ett godkänt betyg på gymnasieskolan eller på kommunal vuxenutbildning?
  • Hur agerar jag som rektor då det i slutet av terminen kommer fram att en elev har släktskap till betygsättande lärare? Får läraren sätta betyg på denna elev?
  • En elev i årskurs 9 har dyslexi. På vilket sätt skall vi förhålla oss vid betygsättning inför slutbetyg i årskurs 9?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.