Utredning-och-uppföljning-av-särskilt-stöd-faktablad.svg

Utredning och uppföljning av särskilt stöd

En rättighet i varje elevs skolgång är att de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Om extra anpassningar inte räcker till ska rektorn se till att en utredning gällande elevens studiesituation genomförs så snabbt som möjligt.

I detta faktablad behandlar vi hur behovet av särskilt stöd utreds och följs upp. Följande frågor besvaras i faktabladet:

  • Vad är rektorns ansvar vid en utredning?
  • Hur görs en utredning av studiesituationen?
  • Hur följer jag upp om målen har uppnåtts?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.