Utredning-och-uppföljning-av-särskilt-stöd-faktablad.svg

Utredning och uppföljning av särskilt stöd

En rättighet i varje elevs skolgång är att de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Om extra anpassningar inte räcker till ska rektorn se till att en utredning gällande elevens studiesituation genomförs så snabbt som möjligt.

I detta faktablad behandlar vi hur behovet av särskilt stöd utreds och följs upp. Följande frågor besvaras i faktabladet:

  • Vad är rektorns ansvar vid en utredning?
  • Hur görs en utredning av studiesituationen?
  • Hur följer jag upp om målen har uppnåtts?