Overforing-till-tredjeland-faktablad-paper-illusion.png

Din guide för överföring till tredjeland

Överföringar av personuppgifter utanför EU, till ett så kallat tredjeland, uppfattar många som krångligt. Reglerna för överföring till tredjeland kräver åtgärder hos många verksamheter och det är mycket att tänka på, bland annat som en följd av den så kallade Schrems II-domen. Hantering av personuppgifter utanför EU kan i många fall vara ett osäkert kort. Därför är det extra viktigt att veta vad GDPR och andra dataskyddsregler säger i dessa situationer.

Denna utmaning försöker vi reda ut och förtydliga i detta faktablad om just tredjelandsöverföring, där du bland annat får svar på:

  • Vad räknas som tredjeland?
  • Hur kan en överföring göras laglig?
  • Vad gäller egentligen för överföringar till USA?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.