Overforing-till-tredjeland-faktablad-paper-illusion.png

Din guide för överföring till tredjeland

Med Schrems II-domen blev det tydligt att reglerna för överföring till tredjeland kräver åtgärder hos många verksamheter. Helt plötsligt blir hantering utanför EU ett osäkert kort, och därför blir det extra viktigt att veta vad GDPR och andra dataskyddsregler säger i dessa situationer.

Denna utmaning ska vi försöka reda ut och förtydliga i detta faktablad om just tredjelandsöverföring, där du bland annat får svar på:

  • Vad räknas som tredjeland?
  • Hur kan en överföring göras laglig?
  • Vad gäller egentligen för överföringar till USA?