systematiskt-dataskyddsarbete-shape-faktablad.svg

Vår metod för ett systematiskt dataskyddsarbete

För att lyckas med det praktiska arbetet med dataskyddsfrågor räcker det inte att kunna manövrera rätt i den snåriga juridiken. Det krävs också en bra plan.

Systematiskt dataskyddsarbete (SDA) en kontinuerlig process utvecklad av Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:

  • Granska verksamhetens efterlevnad av GDPR.
  • Gör en riskanalys baserat på granskningen.
  • Utför åtgärder som minskar riskerna.
  • Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Hur kommer ni igång? Ladda ner faktabladet för att läsa mer om vår metod för lyckas.