systematiskt-dataskyddsarbete-shape-faktablad.svg

Vår metod för ett systematiskt dataskyddsarbete

För att lyckas med det praktiska arbetet med dataskyddsfrågor räcker det inte att kunna manövrera rätt i den snåriga juridiken. Det krävs också en bra plan.

Systematiskt dataskyddsarbete (SDA) en kontinuerlig process utvecklad av Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:

  • Granska verksamhetens efterlevnad av GDPR.
  • Gör en riskanalys baserat på granskningen.
  • Utför åtgärder som minskar riskerna.
  • Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Hur kommer ni igång? Ladda ner faktabladet för att läsa mer om vår metod för lyckas.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.