Systematiskt-arbetsmiljöarbete-shape-faktablad-.svg

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv

Arbetsmiljöverket har ett antal föreskrifter som preciserar hur en arbetsgivare ska säkerställa att arbetsmiljöansvaret upprätthålls. En av föreskrifterna är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) förkortat SAM.

Med detta faktablad får du svar på frågor som: 

  • Vilka delar ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Vad innebär en risk? 
  • Hur ska risker åtgärdas? 

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.