Systematiskt-arbetsmiljöarbete-shape-faktablad-.svg

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv

Arbetsmiljöverket har ett antal föreskrifter som preciserar hur en arbetsgivare ska säkerställa att arbetsmiljöansvaret upprätthålls. En av föreskrifterna är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) förkortat SAM.

Med detta faktablad får du svar på frågor som: 

  • Vilka delar ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Vad innebär en risk? 
  • Hur ska risker åtgärdas?