Stärkt-skydd-för-visselblåsare-shape-faktablad.svg

Stärkt skydd för visselblåsare

Den nya visselblåsarlagen, enligt EU:s visselblåsardirektiv, innebär ett stärkt skydd för visselblåsare och högre krav på er som arbetsgivare.

I detta faktablad behandlar vi vad den nya visselblåsarlagen innebär. 

Följande frågor besvaras: 

  • Vem omfattas av den nya lagen?
  • Behöver vårt företag upprätta ett visselblåsarsystem?
  • Hur ska rapporteringen gå till?