Stärkt-skydd-för-visselblåsare-shape-faktablad.svg

Stärkt skydd för visselblåsare

Riksdagen har beslutat om en ny visselblåsarlag för att genomföra EU:s visselblåsardirektiv. 

I detta faktablad behandlar vi vad den nya visselblåsarlagen innebär. 

Följande frågor besvaras: 

  • Vem omfattas av den nya lagen?
  • Behöver vårt företag upprätta ett visselblåsarsystem?
  • Hur ska rapporteringen gå till?