sjuklon-sjukfranvaro-faktablad.svg

Sjuklön och sjukfrånvaro

En arbetstagares rätt till sjuklön beror på om hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Sjuklönelagen definierar inte begreppet sjukdom, utan det är arbetsgivaren som i varje enskilt fall ska bedöma om en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt och om hen har rätt till sjuklön. Det är aldrig arbetstagarens sjukdom som ska ligga till grund för rätten till sjuklön, det är istället arbetstagarens arbetsförmåga som ska bedömas.


I detta faktabladet besvarar vi frågor som:

  • Vem har rätt till sjuklön?
  • Vad gäller vid sjukanmälan?
  • När ska sjuklön betalas ut?
  • Vilka nivåer kan man få sjukpenning på?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.