Semesterregler-arbetsgivare-shape-faktablad.svg

Semesterregler för arbetsgivare

Som arbetsgivare är du skyldig att planera och förlägga semesterdagar för dina anställda. Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagaren har rätt till betald semester, finner du i semesterlagen. Vi har lyft fram de viktigaste delarna i semesterlagen för att du ska få en god överblick.

I faktabladet svarar vi bland annat på frågor som:

  • Kan en anställd begära föräldraledighet under förlagd semester?
  • I vilken ordning ska semesterdagar tas ut?
  • Ska vi använda sammalöneregeln eller procentregeln vid beräkning av semesterlönen?

Inom offentlig sektor tillämpas vanligen kollektivavtalet AB, vilket du kan läsa mer om i faktabladet: Semesterplanering för arbetsgivare inom offentlig sektor

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.