Semesterplanering-for-arbetsgivareenligt-semesterlagen-shape-faktablad.svg

Semesterplanering för arbetsgivare enligt semesterlagen

Som arbetsgivare är du skyldig att planera och förlägga semesterdagar för dina anställda. Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagaren har rätt till betald semester, finner du i semesterlagen. Vi har lyft fram de viktigaste delarna i semesterlagen för att du ska få en god överblick.

I faktabladet svarar vi bland annat på frågor som:

  • Kan en anställd begära föräldraledighet under förlagd semester?
  • I vilken ordning ska semesterdagar tas ut?
  • Ska vi använda sammalöneregeln eller procentregeln vid beräkning av semesterlönen?

Inom offentlig sektor tillämpas vanligen kollektivavtalet AB, vilket du kan läsa mer om i faktabladet: Semesterplanering för arbetsgivare inom offentlig sektor